GroenLinks/PvdA in Middelburg wil nu eindelijk onderzoek naar geroofd joods huizenbezit

Waar blijft het onderzoek naar de naar schatting 42 huizen die in Middelburg tijdens de Tweede Wereldoorlog van joodse eigenaren zijn geroofd? Dat vraagt Caroline Diepeveen, raadslid van GroenLinks/PvdA in Middelburg, zich af. Bijna twee jaar geleden stelde ze vragen over dit onderwerp, de gemeente zegde een onderzoek toe, maar het is er nog steeds niet.
Caroline Diepeveen
Caroline Diepeveen © Gemeente Middelburg
Over waarom het onderzoek zo lang moet duren tast Diepeveen in het duister. "Ik heb voor de zomer opnieuw vragen gesteld. Toen hoorde ik dat het resultaat van het onderzoek waarschijnlijk in augustus kwam. Het is nu december, bijna twee jaar nadat ik in januari 2021 aan B&W vragen had gesteld, en het onderzoek is er nog steeds niet. Reden dus om nu voor de derde maal de zaak aan te kaarten."

Historisch van belang

Het GroenLinks/PvdA-raadslid wijst op het belang van het onderzoek. "Om te beginnen is het historisch van belang om te weten wat er precies met die huizen is gebeurd. Ook is het belangrijk voor de nabestaanden, omdat er eventueel nog rechtsherstel moet plaatsvinden. Er zijn mensen die, nadat ze de Holocaust hadden overleefd, onroerendzaakbelasting moesten betalen over de periode in de oorlog dat ze niet in hun huis hadden gewoond. Ze konden er niet wonen, omdat ze naar een concentratiekamp waren afgevoerd. Dat is heel schrijnend en dat moet alsnog worden rechtgezet. Ook zijn er gevallen bekend waarbij door inmiddels nieuwe bewoners werd betwist dat de joodse overlevenden rechtmatige eigenaren van het huis waren."

Persoonlijke betrokkenheid

Diepeveen heeft een grote persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp: "Ik ben een dochter van een joodse moeder. Haar familie had voor de Tweede Wereldoorlog een huis in Den Haag. Dat hebben ze pas in 1961 teruggekregen. Uiteindelijk werd het hierdoor het huis waar ik ben opgegroeid."
Een extern onderzoek lijkt me het beste, het gaat toch om zeer gevoelige problematiek
Caroline Diepeveen, raadslid van GroenLinks/PvdA
Vorig jaar voerde de gemeenteraad van Middelburg een discussie over de vraag of het onderzoek intern, door de gemeente, of extern, bijvoorbeeld door het NIOD, moest worden uitgevoerd. Diepeveen was altijd al voor een extern onderzoek: "Dat lijkt me het beste, het gaat toch om zeer gevoelige problematiek." Een motie om het extern te laten doen, werd met de kleinst mogelijke meerderheid (15 tegen 14 stemmen) verworpen. De tegenstemmers hadden onder meer problemen met de kosten van een extern onderzoek.

Veranderde machtsverhoudingen

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar de machtsverhoudingen drastisch veranderd in de Middelburgse raad. De partij van Diepeveen, GroenLinks/PvdA, werd de grootste en verwisselde de oppositie voor een plek in het college. Een nieuwe motie zou nu op een meerderheid kunnen rekenen. "Ik denk daar zeker aan. Maar eerst wacht ik de beantwoording van mijn nieuwe vragen af. Stel dat het college zegt dat het rapport er binnen enkele weken is, dan wil ik het eerst bestuderen. Wellicht is er dan alsnog aanvullend extern onderzoek nodig. Extern heeft overigens nog steeds mijn voorkeur. Daar komt bij dat de financiële situatie van Middelburg nu beter is dan twee jaar geleden. Dus het geld voor een extern onderzoek is op dit moment aanwezig."

Geen kwade opzet

Diepeveen gaat niet uit van kwade opzet als oorzaak van dat het rapport er nog steeds niet is, omdat het gemeentebestuur deze zwarte bladzijde liever zo snel mogelijk zou omslaan. "Dat denk ik niet, integendeel. Ik heb gehoord dat de ambtenaar die ermee bezig is het graag wil doen. Maar hij krijgt er steeds andere taken tussendoor die op dat moment een grotere prioriteit hebben. Op deze manier schiet het dus niet op."
Dit is een artikel van WFM96.