Zeeuwse kinderopvang: 'Overheid zou hogere kosten wél moeten compenseren'

Zeeuwse kinderopvangorganisaties vinden het een slechte zaak dat ouders met kinderen op de opvang volgend jaar meer moeten gaan betalen. "Dat is niet realistisch in deze tijd waarin alles duurder wordt." De kosten zijn volgend jaar fiks hoger, maar ouders krijgen geen extra geld van het Rijk. Terwijl dat wél beloofd was.
Zeeuws-Vlaanderen wil proefregio worden voor gratis kinderopvang
Ouders moeten meer zelf gaan betalen voor de opvang © ANP
Veel ouders met kinderen op de opvang moeten volgend jaar dus meer zelf betalen. Hen was eerst beloofd dat ze een extra compensatie zouden krijgen. Maar door een foutieve inschatting vanuit Den Haag gebeurt dat niet. En nu is het te laat om er nog iets aan te doen.

'Gemiste kans'

Kinderopvang Walcheren (KOW) in een reactie: "Wij vinden het een gemiste kans van de minister dat de kinderopvangtoeslag slechts met 5,6% verhoogd wordt. En het is teleurstellend als dit in 2023 niet meer wordt hersteld. Dat is niet realistisch in deze tijd waarin alles duurder wordt. Zeker nu de overheid plannen heeft om kinderopvang gratis te maken in 2025, is het vreemd dat ouders dit jaar minimaal vergoed krijgen."
BBL kinderopvang
Kinderopvang wordt duurder, compensatie niet voor volgend jaar geregeld © Omroep Zeeland
De uurtarieven van de kinderopvang stijgen volgend jaar flink. Denk aan een verhoging van tussen de 8 en 10 procent. Dit komt onder meer door de hogere personeels- en energiekosten.
Maar het maximumuurtarief waarover ouders toeslag kunnen krijgen, stijgt veel minder hard, met 5,6 procent. Het gevolg is dat ouders een groter deel zelf moeten betalen en de kinderopvang per saldo dus duurder wordt.
BBL kinderopvang
Kinderopvang in Zeeland baalt van 'lage' compensatie © Omroep Zeeland
De tarieven van KOW stijgen, zegt de organisatie. "We ontkomen er niet aan dat we onze tarieven moeten verhogen, maar we hebben er wel voor gekozen om een deel van de kosten zelf op te vangen. We berekenen niet alles door aan ouders."

'Spannend jaar'

De situatie in Zeeuws-Vlaanderen is anders. Rianne Vons van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen zegt zich aan het maximumtarief te houden en teert dus in op de reserve. "Wij zouden anders gelijk weer een effect naar België zien." Opvang in België is namelijk een stuk goedkoper. De kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen is er dan ook op gespitst dat ouders niet naar crèches over de grens uitwijken.
Voor Zeeuws-Vlaamse gezinnen blijven de tariefsverhoging daarom beperkt. Dat betekent wél een financiële tegenvaller voor Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. Vons: "Het wordt voor ons een spannend financieel jaar. Veel organisaties rekenen de verhoging wél door aan de ouders."
Den Haag besloot om 'richting het voorjaar' te kijken naar een extra bijdrage voor de kinderopvang. Maar navraag bij het ministerie leert dat ouders in 2023 nergens meer op hoeven te rekenen, zegt RTL. Dit komt omdat het te laat is om belastingsystemen nog te kunnen aanpassen.
Gjalt Jellesma, voorzitter van de vereniging voor ouders in de kinderopvang BOinK, zegt tegen RTL dat ouders bij hem komen die zeggen genoodzaakt zijn te stoppen met de opvang, omdat deze gewoon te duur wordt.
Kibeo uit Goes verwacht dat de kosten stijgen met 9,5% in 2023. Ook Kibeo rekent niet alle kosten door aan ouders. Elly Brand: "We zijn nog druk bezig met de begroting van 2023. Mochten onze keuzes tot verlies lijden volgend jaar, dan zullen we een beroep doen op ons eigen vermogen. Ieder jaar streven we naar een kleine winst om in moeilijkere jaren dit soort dingen te kunnen doen."

'Gelijke kansen voor alle kinderen'

Kibeo zegt het erg jammer te vinden dat de overheid niet, net als voor het onderwijs en de zorg, bijspringt voor de kinderopvang. Brand: "Alle kinderen verdienen het om gelijke kansen te hebben. Daarom kiezen wij ervoor om een deel van de kosten zelf op de vangen."
Kinderopvang Walcheren zegt de hoop te hebben gevestigd op de landelijke vereniging van de kinderopvang. "Uiteraard is deze kwestie ook onderwerp van gesprek bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, waar wij lid van zijn. Wij willen alsnog een oproep doen aan de overheid om voor volgend jaar een compensatieregeling op te stellen."