3.700 Zeeuwse kinderen leven onder de lage-inkomensgrens

De meeste gezinnen die onder de lage-inkomensgrens zitten komen uit Vlissingen, Terneuzen en Middelburg. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in Zeeland in totaal 3.700 kinderen in armoede leven.
Contant geld pinnen
Leven van minder dan een laag inkomen © ANP
De lage-inkomensgrens stijgt jaarlijks met de inflatie mee, maar wordt op dit moment door het CBS gesteld op 2.110 euro per maand voor een gezin met kinderen. Afgerond op honderdtallen wonen er in Vlissingen, Middelburg en Terneuzen elk 600 kinderen in een gezin dat langer dan één jaar met minder geld moet zien rond te komen.

Klik op de kaart

Omdat Vlissingen het kleinst is. wonen daar verhoudingsgewijs de meeste kinderen onder de lage-inkomensgrens. Hoe is de situatie in jouw gemeente? Klik op onderstaande kaart voor de aantallen.
In de popups wordt ook gezegd hoeveel gezinnen in totaal in de betreffende gemeente wonen en langer dan één jaar onder de lage-inkomensgrens leven.
Ten opzichte van tien jaar eerder is de situatie voor de kinderen wel een verbeterd. Het Zeeuwse cijfer was in 2011 nog 4.800, dus 1.100 meer dan in het laatst gemeten jaar.

Verslechtering

Die verbetering geldt niet voor de huishoudens in het algemeen, dus ook de huishoudens van één of twee volwassenen. In onderstaand overzicht zijn de percentages huishoudens onder de lage-inkomensgrens in 2021 weergegeven in rood.
Het totale Zeeuwse cijfer blijft weliswaar gelijk, maar in enkele gemeenten is er sprake van een verslechtering. Grijs zijn de cijfers van 2011.
NB: Voor huishoudens zonder kinderen hanteert het CBS andere (lagere) lage-inkomensgrenzen.
Het is opvallend dat vooral in de steden het aantal armere huishoudens aan het toenemen is. En dat in steden naar verhouding toch al meer mensen wonen met een lager inkomen.