Meerderheid raad Middelburg voor slavernij-excuses gemeente

De meerderheid van de Middelburgse gemeenteraad is het eens met de excuses die het college van B&W wil maken voor het slavernijverleden van de stad. Het is de bedoeling dat dit op 1 juli 2023 gebeurt, tijdens Keti Koti, 150 jaar na afschaffing van de slavernij.
Slavernijherdenking 2019
Het slavernijmonument op de Balans in Middelburg © Omroep Zeeland
SGP-fractievoorzitter Paul Moens haalde dinsdagavond in de raadscommissie algemeen bestuur dominee Bernardus Smytegelt aan, die van 1695 tot 1735 predikte in Middelburg. "Hij noemde slavernij mensendiefstal, in strijd met het achtste gebod: gij zult niet stelen. Slavenhandel mocht niet, mag niet en zal ook in de toekomst wat ons betreft niet mogen. Ik roep het college daarom op zich sterk te maken voor de bestrijding van hedendaagse gedwongen prostitutie, kinderarbeid en misstanden rond arbeidsmigranten."
Arjan Beekman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, verklaarde met 'schroom en deemoed' het woord te nemen. "We maken met de excuses een gebaar richting de nazaten van slaafgemaakten. Mijn schroom komt omdat ik waarschijnlijk nazaat ben van slavenhandelaren. Want als aanvulling op de woorden van collega Moens merk ik op dat er ook christenen waren die, met een beroep op de Bijbel, de slavenhandel goedkeurden en er actief in waren. Daar vraag ik vergeving voor."
slavernijmonument middelburg kransen herdenken
Het slavernijmonument in Middelburg © Omroep Zeeland
De meeste andere partijen konden zich vinden in het plan van het college om excuses te maken. VVD'er Wilfried Boonman was er nog niet uit: "Ik vind het een ingewikkeld vraagstuk. Vrijheid hoort bij Middelburg. We herdenken hier niet voor niets de Four Freedoms van Franklin Roosevelt. Maar om als raadslid nu al een standpunt in te nemen? Ik hoor graag van het college over de gespreken die het heeft met de diverse belangengroepen die bij dit onderwerp zijn betrokken."

'Puur effectbejag'

In de raadscommissie had niemand een goed woord over voor de motie van Forum voor Democratie (FVD) die stelt dat Middelburg geen excuses moet aanbieden voor de slavernij, omdat de huidige bevolking part nog deel hieraan heeft gehad. FVD-raadslid Martin Bos was niet aanwezig om de motie toe te lichten.
Allereerst benadrukten diverse commissieleden dat de excuses namens het gemeentebestuur en niet namens de burgers zullen worden gemaakt. Dat de verre voorgangers van het huidige college ooit zelf betrokken waren bij de slavenhandel staat vast. Voor D66'er Rob van Eijkelenburg was het duidelijk: "Forum stelt dat de huidige nazaten van slaafgemaakten geen schade meer ondervinden. Wie iets stelt moet dit echter bewijzen. Daarom roep ik Forum op om voor de raadsvergadering op 15 december met documenten te komen waaruit dit blijkt."
Dat ging Huib Ghijsen (SP) te ver: "Ik heb geen enkele behoefte om verder nog aandacht te besteden aan de motie van Forum. Want wat je aandacht geeft, groeit. Het is puur effectbejag."
Dit is een artikel van WFM96.