Extra geld voor landbouwsubsidie, maar helft boeren valt buiten de boot

De Zeeuwse land- en tuinbouw krijgt bijna een miljoen extra subsidie voor investeringen. Boeren hebben voor vijftien miljoen euro aangevraagd, terwijl er maar zes miljoen beschikbaar is. Een gedeelte van dat gat wordt bijgevuld met extra geld vanuit het Zoetwaterfonds en Deltafonds.
beregenen droogte
Vanwege de droogte heeft het waterschap een beregeningsverbod ingesteld © Ria Brasser
Toch zal een ruime meerderheid van de subsidie niet kunnen worden ingewilligd. De provincie Zeeland gaat daarom werken met een puntensysteem, waarbij duurzaamheid meer punten oplevert. Land- en tuinbouwers met meer punten hebben meer kans op subsidie. Welke boeren de subsidies krijgen wordt bekend in april.
Volgens gedeputeerde Jo-Annes de Bat is de provincie overvallen door het aantal aanvragen voor de subsidieregelingen van de zogenoemde 'POP3+ Fysieke Investeringen Water' en 'POP3+ Fysieke Investeringen 2022'. Het grootste verschil tussen de twee openstellingen is dat de ene gericht is op innovaties voor duurzaam waterbeheer en de andere op algemene vernieuwing en verduurzaming van het agrarische bedrijf.

Verbetering van milieu en klimaatbestendigheid

Het doel van beide regelingen is het innoveren van de landbouwsector. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid of biodiversiteit.
Vanaf half september tot eind oktober konden landbouwers projecten op het gebied van waterbeheer indienen.