Noodzakelijk dat Zeeuwen nog mee mogen praten over nieuwe kerncentrales, zeggen politieke partijen

Zeeuwse politieke partijen vinden niet dat de discussie rond de komst van twee nieuwe kerncentrale te laat wordt gevoerd en vinden het noodzakelijk dat de inwoners van Zeeland nog mee kunnen praten. Het CDA en VVD vertelden in radioprogramma de Zeeuwse Kamer dat het definitieve besluit van het kabinet de start is van een volgende fase, waarbij de Zeeuwse bevolking wordt betrokken.
Tweede kerncentrale ingetekend
Draagvlak onder inwoners is belangrijk voor komst nieuwe kerncentrales © Omroep Zeeland
Fractievoorzitter van de VVD in Zeeland Kees Bierens zegt dat het wachten is op het kabinetsbesluit. Waarschijnlijk wordt aanstaande vrijdag officieel bekend dat Borssele de voorkeur krijgt boven Groningen en de Maasvlakte. Wanneer dat besluit genomen is, kan de omgeving worden betrokken bij de eventuele komst van de twee nieuwe kerncentrales bij het dorp Borssele. "Het zou een mijlpaal zijn en een nieuwe fase inluiden."
Ook fractievoorzitter van het CDA Hannie Kool-Blokland vindt het logisch om dan pas de bevolking erbij te betrekken. De partij is voorstander van twee nieuwe centrales, maar wel wanneer er voldoende draagvlak is onder de bevolking.
De Zeeuwse Kamer over de komst van de nieuwe kerncentrales
Inez Flameling van de PvdA is, net als haar partij, tegenstander van de nieuw te bouwen kerncentrales. Zij wijst op recent onderzoek, waaruit blijkt dat nieuwe centrales niet persé nodig zijn. "Het kan worden opgelost door opschaling van het Europese elektriciteitsnet zodat we kunnen uitwisselen met andere landen. Er kan ook geïnvesteerd worden in opslag, waterstof en het efficiënter gebruiken van energie op piekmomenten."

Compensatie

Vorige week bleek dat draagvlak onder omwonenden niet vanzelfsprekend is. Bewoners maken zich zorgen over nieuwe elektriciteitsmasten in het landschap en de mogelijke komst van koeltorens, zoals in Doel. Volgens een een deel van de dorpsraden is compensatie voor de omgeving doorslaggevend.

Burgerberaad

De PvdA wil volgens Flameling een burgerberaad om wonenden erbij te betrekken. "We zijn geen voorstander van de komst, maar gebeurt dat wel, dan willen we een breed burgerberaad, waarin omwonenden komen die worden ingeloot en niet de gebruikelijke vaste gezichten." CDA en VVD willen vooral dat veel gesproken wordt over een mogelijke komst.