VR-brillen, 3D-printers en robotica voor leerlingen Lodewijk College en Zwin College

Het Lodewijk College in Terneuzen en het Zwin College in Oostburg krijgen op 18 januari een nieuw technologielokaal. Voorzien van VR-brillen tot 3D-printers en van robotica tot technisch lego. Volgens Kees Somers van het Lodewijk College is het een onmisbaar onderdeel van de toekomstvisie: "Technologische ontwikkelingen kom je in alle lagen van de maatschappij tegen."
VR-brillen
Leerlingen met VR-brillen op een andere school in Nederland © ANP foto
Hoewel de nieuwe lokalen nog in de testfase zitten, merkt projectleider Somers al veel enthousiasme onder de leerlingen. "Als de deuren van het lokaal open staan, komt er altijd wel een aantal leerlingen kijken wat er allemaal staat. Het heeft een andere uitstraling dan een normaal leslokaal, het trekt heel erg aan." Waar de leerlingen direct groen licht zouden geven, staat het stoplicht voor de docenten op de school nog te knipperen: "Er zullen nog wat hordes genomen moeten worden om alle docenten mee te krijgen", erkent Somers.
Hij verwacht dat praktische voorbeelden hierbij gaan helpen. "We gaan ze laten zien wat ze kunnen bereiken en wat de mogelijkheden zijn voor het vak dat ze geven. Het kan echt verrijking bieden aan het onderwijs."

Alle vakken

Het is niet de bedoeling dat het technologielokaal alleen zal worden gebruikt voor technische vakken. "We proberen op innovatieve wijze te laten zien dat leerlingen op alle mogelijke vakgebieden in aanraking komen met technologie. We hebben dan ook de intentie om het onderwijs via het nieuwe lokaal op te zetten voor alle vakken."

Creativiteit

Somers benadrukt dat het technologielokaal geen vervanging is voor het 'normale' klaslokaal: "Het is een andere manier van onderwijs, echt een toevoeging op het reguliere vakkenpakket. We coachen de leerlingen om buiten de box te denken." Uiteraard ligt de nadruk nog steeds op educatie, al is er iets meer ruimte voor creativiteit dan in een les uit een schoolboek. "Ze komen naar het lokaal om iets te halen, en niet zozeer om iets te leren."
Dit is een bericht van GO-RTV.