Buitenlanders blijven welkom in coffeeshops Vlissingen

De twee coffeeshops in Vlissingen blijven toegankelijk voor bezoekers die niet uit Nederland komen. Dat heeft het college van B&W besloten. Sinds anderhalf jaar waren buitenlanders op proef welkom in de coffeeshops. Dit in tegenstelling tot bij de twee andere Zeeuwse coffeeshops in Goes en Terneuzen, waar alleen Nederlanders naar binnen mogen om buitenlands drugstoerisme te voorkomen.
Half jaar proef coffeeshop
Coffeeshop Purple in Vlissingen © Omroep Zeeland
In Vlissingen was dat vroeger ook zo, maar dat leidde tot negatieve gevolgen: buitenlanders bleven op de coffeeshops afkomen en er ontstond straathandel. Voor B&W was dat aanleiding om te starten met de proef.
Tijdens de proef verviel de voorwaarde dat iemand in Nederland ingeschreven moest staan, het zogenoemde ingezetenencriterium, om een coffeeshop te mogen bezoeken. Wel moest een bezoeker, net als in de rest van Nederland, minimaal 18 jaar zijn. Het gemeentebestuur hoopte zo de straathandel en de bijbehorende overlast tegen te gaan. Na anderhalf jaar blijkt uit onderzoek van bureau Breuer & Intraval dat deze opzet grotendeels is geslaagd.

Opvallend drukker

Zo is de zichtbare straathandel in drugs in de directe omgeving van de coffeeshops nagenoeg verdwenen. Dat blijkt uit het onderzoek, maar ook uit ervaringen van omwonenden. Wel is het bij de coffeeshop Purple in de Aagje Dekenstraat opvallend drukker geworden door de toestroom van mensen die wel in Nederland verblijven, maar hier niet ingeschreven staan. Ook ervaren omwonenden nog steeds verkeersoverlast. Dat was voor de proef ook al zo. De toename van het aantal plekken voor kort parkeren in de buurt van beide coffeeshops bracht daarin geen verandering.

Beveiligers

Voor B&W van Vlissingen zijn de bevindingen aanleiding om, nu de proef is afgelopen, permanent buitenlanders in de coffeeshops toe te laten. Wel stelt burgemeester Bas van den Tillaar een voorwaarde: de coffeeshops moeten net als tijdens de proef zorgen voor de veiligheid rond hun shop. "De inzet van beveiligers op straat was onderdeel van de proef. Dat hebben de coffeeshops goed gedaan en we eisen dat ze dat blijven doen. De omwonenden hebben we toegezegd dat we samen met de politie en het Openbaar Ministerie de situatie rondom de coffeeshops goed in de gaten blijven houden. Mocht dat nodig zijn, dan nemen we maatregelen."
Op 19 januari praat de raadscommissie Algemeen & Sociaal over het omzetten van de proef in definitief beleid. Daarna neemt het college van B&W een definitief besluit.
Dit is een bericht van WFM96.