Via deze hubs en haltes kan je vanaf 2025 met de bus reizen

De provincie heeft het concept voor het busplan, met daarin de busroutes vanaf 2025 klaar. Zeeuwse gemeenten, marktpartijen en andere vervoersregio's kunnen de komende tijd reageren op het plan. Daarna wordt gezocht naar een vervoersmaatschappij die haar bussen door Zeeland kan laten rijden. Kijk hieronder voor het kaartje met de hubs en bushaltes in het plan.
Connexxion-bus kruist het spoor Goes-Middelburg
Het busvervoer gaat op de schop © Huib Boogert
Het huidige contract met Connexxion eindigt namelijk eind 2024. De vervoerder die het nieuwe busplan moet gaan uitvoeren krijgt een concessie voor een periode van acht jaar.

Hubs

De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer in Zeeland. Zeker is dat het busvervoer flink op de schop gaat. Grote bussen zullen worden ingezet voor de lange afstanden. Ze rijden niet meer van dorpskern naar dorpskern, maar tussen verschillende opstappunten, hubs in OV-jargon.
Die hubs worden knooppunten waar verschillende soorten vervoer bij elkaar komen; grote bussen dus, maar ook flextaxi's, buurtbussen, deelauto's en deelfietsen en personenauto's van carpoolers.
Op de onderstaande kaart is het conceptplan van de provincie te zien.
Buslijnen 2025
De buslijnen in het conceptplan © Provincie Zeeland
Op de onderstaande kaart zijn de scholierenlijnen te zien. Die bussen rijden alleen tijdens schoolperiodes.
Busvervoer scholierenlijnen
Busvervoer scholierenlijnen © Provincie Zeeland
Het budget voor het vervoer blijft hetzelfde, maar het is de bedoeling dat het OV door het nieuwe plan veel flexibeler wordt. Aanbod wordt beter afgestemd op daadwerkelijke vraag. OV zal in de toekomst minder geregeld zijn volgens vaststaande tijdschema's, zoals nu het geval is.

Emissievrij

In het conceptbusplan staan de eisen die de provincie stelt aan de de busvervoerder, maar ook aan scholierenlijnen en buurtbussen. Op basis van die eisen kunnen vervoersmaatschappijen zich inschrijven. Routes zijn vastgesteld en de vervoersmaatschappij zal zich moeten inspannen om emissievrij vervoer te leveren.
Zeeuwse gemeenten zullen de komende tijd met pilots komen om het OV te verbeteren. In sommige gemeenten zijn zulke proeven al gestart.