Potten, pannen en toeters: lawaaimakers voeren actie tegen bouw kerncentrales Borssele

Met toeters en bellen liepen demonstranten vandaag van de Lange Jan, via het Abdijplein naar de Markt in Middelburg. Ze wilden van zich laten horen, want: "We willen aandacht voor de gevolgen van de bouw van kerncentrales. Het landschap en de leefomgeving staan enorm onder druk." Afgelopen december werd bekend dat Borssele is aangewezen als voorkeurslocatie voor twee nieuwe kerncentrales.
Lawaaimakers voeren actie tegen bouw kerncentrales in Borssele
Zo'n vijftig mensen maken namens het comité 'Borsele tot de kern' lawaai. Een kleine afvaardiging van de groep spreekt in bij Provinciale Staten, waar vandaag onder meer gesproken wordt over de mogelijke bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borssele. De overige protestvoerders slaan buiten op pannen en fluiten zo hard ze kunnen.

Tegengeluid

Het is de bedoeling dat de kerncentrales er in 2035 staan. In Zeeland of op de Maasvlakte, daar moet het kabinet nog een knoop over doorhakken. De groep demonstranten is nu al kritisch over die nieuwe kerncentrales. "Er wordt zo makkelijk gezegd dat er voldoende draagvlak is, maar wij hebben in korte tijd 200 mensen verzameld die ertegen zijn", zegt een demonstrant. "Bovendien zitten natuur- en milieuorganisaties hier ook niet op te wachten."
"Wij willen het tegengeluid laten horen. Over het algemeen wordt gedacht dat Zeeuwen zich soepeltjes bij de komst van de kerncentrale neerleggen, maar dat is absoluut niet het geval", reageert Mieneke de Jonge van het comité.

'Verwoest landschap en verwoeste kustlijn'

De groep maakt zich vooral zorgen over de gevolgen van de bouw van de kerncentrales voor het milieu en de leefbaarheid in de Zak van Zuid-Beveland: "Wat laten wij na aan de jeugd? In feite zou dat zomaar een verwoest landschap en een verwoeste kustlijn kunnen zijn. We zitten vijftien jaar lang in een bouwput. En dan weten we nog niet eens wat dat ons aan feitelijke energie gaat opleveren", aldus De Jonge.

Waarom is Borssele aangewezen als voorkeurslocatie?

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat in december aangegeven waarom Borssele de voorkeur heeft voor twee nieuwe kerncentrales. In het Sloegebied is voldoende ruimte voor de komst van nieuwe reactoren en er is veel relevante kennis en nucleaire infrastructuur, is de redenering. Zo kan kernafval van de nieuwe kerncentrales direct worden opgeslagen bij de COVRA, die vlakbij is.
Lawaaiactie Middelburg
De lawaaiactie begon op het Abdijplein in Middelburg © Omroep Zeeland
Volgens de lawaaimakers is de Zeeuwse bevolking niet voldoende geïnformeerd over de kerncentrales: "Als je er weinig over weet, hoe kun je er dan een mening over geven? Mensen moeten meer kennis hebben over kernenergie en de komst van de kerncentrales en daarna moet gepeild worden wat het draagvlak is voor de kerncentrales." Daarom delen ze vandaag flyers uit met informatie.
Het definitieve besluit of er echt twee kerncentrales in Borssele bijkomen moet nog worden genomen. Naar verwachting maakt het kabinet op z'n vroegst pas eind 2024 een definitieve keuze voor een locatie.