Veertien insprekers en een volle publieke tribune voor verkeersdrukte in Grijpskerke en Aagtekerke

Bijna iedere inspreker kon rekenen op applaus van de afgeladen publiekstribune in de raadszaal van de gemeente Veere. Veertien sprekers maakten gebruik van hun inspreekrecht om hun zegje te doen over de groeiende stroom aan auto's die vanaf de N57 door Grijpskerke en Aagtekerke richting de kust rijdt. Voor de inwoners is het niet meer te doen, zeiden ze maandagavond in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening.
Inwoonster van Grijpskerke vertelt raadsleden over stroom auto's langs haar huis
Op de agenda van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening stond het zogenoemde GVVP, het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Een plan dat nu vijf jaar oud is, en dat nu samen met bewoners geëvalueerd wordt. Ooit is op Walcheren vastgesteld dat het verkeer dat van de N57 komt en richting de kustdorpen gaat, via Grijpskerke en Aagtekerke naar Zoutelande, Domburg, Oostkapelle en Westkapelle rijdt.

Groeiende stroom toeristen

Met de groeiende stroom toeristen is ook het aantal auto's toegenomen. Volgens bewoners gaat het op zomerse dagen om tienduizend tot zestienduizend auto's per dag. Vooral vrijdagen, de wisseldagen voor veel vakantieparken en appartementen, zijn inmiddels berucht voor inwoners van Grijpskerke en Aagtekerke. Volgens inwoners zijn ze destijds niet betrokken bij de beslissing om verkeer van de N57 via hun dorpen naar de kust te laten rijden.

Kleinkind aan de hand

De insprekers in de raadszaal vertelden hun soms emotionele verhaal. Met name in Grijpskerke ervaren inwoners verkeersoverlast. Een van de insprekers vertelde dat ze ondanks lichamelijke beperkingen iedere keer een sprintje trekt om de doorgaande weg in Grijpskerke over te steken. Een andere inspreker vertelt zich zorgen te maken over haar kleinkinderen, die ze nu nog aan de hand neemt als ze de drukke doorgangsweg in het dorp oversteekt. "Maar die kinderen worden ook ouder en gaan binnenkort zelf die weg oversteken. Ik houd mijn hart vast. Auto's rijden zo de zebrapaden op."
Eén van de insprekers over de verkeersoverlast in Grijpskerke en Aagtekerke
Eén van de insprekers over de verkeersoverlast in Grijpskerke en Aagtekerke © Omroep Zeeland
De gemeente hield de afgelopen twee weken al twee bewonersavonden over het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Van de 1400 inwoners van Grijpskerke kwamen er maar liefst 200 naar de informatieavond voor hun dorp. Tijdens de avonden vouwde de gemeente Veere plannen uit om de verkeersoverlast draaglijker te maken voor de dorpsbewoners. Zo komt er een extra fietspad en een nieuwe oversteekplaats in Grijpskerke.

Rondweg of transferium

Deze toezeggingen zijn voor veel bewoners van Aagtekerke en Grijpskerke niet genoeg. Een deel van hen pleit voor een rondweg rond de dorpen, zodat het verkeer langs in plaats van door de dorpen rijdt. Een andere inspreker kwam met het idee voor een transferium, van waaruit vakantiegangers naar hun verblijf en dagjesmensen naar de kust worden gebracht. "Zoiets is er ook al in Renesse, en daar werkt het goed."
Volle publieke tribune bij insprekersronde over verkeersoverlast in Grijpskerke en Aagtekerke
Volle publieke tribune bij insprekersronde over verkeersoverlast in Grijpskerke en Aagtekerke © Omroep Zeeland