Minder muskusratten gevangen in Zeeland na jaren van stijging

Het aantal muskusratten in Zeeland neemt af. Dat concludeert waterschap Scheldestromen uit de vangstcijfers van vorig jaar. In 2022 ving het waterschap iets meer dan 4.500 muskusratten. Dat zijn er vierhonderd minder dan het jaar ervoor, toen was het aantal gevangen ratten juist flink gestegen.
muskusrattenbestrijder
Een muskusrattenbestrijder aan het werk © Waterschap Scheldestromen
Waterschap Scheldestromen voert al jaren strijd met de muskusrat. Sinds 2019 ving Scheldestromen ieder jaar meer exemplaren. Daarmee ging Zeeland tegen de landelijke trend in.
Muskusrattenbestrijding Zeeland
Een muskusrat © Waterschap Scheldestromen
Afgelopen jaar heeft Scheldestromen extra ingezet op de bestrijding van de exoot, door meer bestrijders aan de stellen en extra uren beschikbaar te maken. "Met de inzet van extra bestrijders kunnen we gebieden onder de loep nemen en daarna ook onder controle houden." Of die extra inzet de komende tijd zal resulteren in meer vangsten of juist in een dalende lijn naar nul, is nog niet duidelijk voor het waterschap.
De afname van vangsten tijdens het afgelopen jaar, ziet het waterschap in ieder geval als iets positiefs: "Dat betekent dat onze extra aandacht voor de muskusrattenbestrijding effect heeft en dat er een begin is gemaakt met het terugdringen van de populatie."

Invasieve exoot

De muskusrat is een knaagdier en behoort tot de familie van de woelmuis. Hoewel de naam het suggereert, behoort de muskusrat dus niet tot de ratten. Het dier kan van kop tot staart wel 40 cm lang zijn. De muskusrat komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en is een invasieve exoot. Het dier heeft nauwelijks vijanden en plant zich snel voort, met zo'n twintig nakomelingen per jaar.
De dieren eten graag riet en lisdodde, waardoor vogels die in het riet leven in de problemen komen. Ook graaft de muskusrat graag in oevers, wegen en dijken, waardoor de stabiliteit wordt aangetast. Volgens Scheldestromen kan een muskusrat zo'n twaalf kruiwagens grond per jaar verzetten.
Het dier werd vroeger soms op de menukaart ook wel als waterkonijn aangeduid. Dit is in Nederland sinds 2017 verboden.
Het doel van waterschap Scheldestromen is om in 2034 geen 'levensvatbare populatie' meer te hebben. Dat houdt in dat er niet meer dan vijfhonderd muskusratten per jaar gevangen worden in het hele land.