Emergis krimpt kliniek verder in: afdeling autisme van 16 naar 5 bedden

Emergis wil de kliniek autisme in Kloetinge voor een groot deel gaan sluiten. Het aantal bedden wordt halverwege dit jaar afgebouwd van zestien naar vijf. De zorg voor volwassenen met autisme verschuift van de kliniek naar zorg en hulp thuis.
Kritiek sluiten GGZbedden
Er is kritiek op het sluiten van GGZ bedden © Omroep Zeeland
'Beter worden doe je thuis' is de mantra en visie van Emergis. De GGZ instelling is al enkele jaren bezig met het sluiten van verschillende klinieken en het opbouwen van hulp aan mensen met psychische problemen en stoornissen thuis.
Hulp en zorg thuis heet ook wel ambulante zorg. Emergis biedt dat nu aan 10.000 Zeeuwen.

Meerdere klinieken al dicht

Eerder sloten onder meer de klinieken angst- en stemmingsstoornissen en Soteria (psychosezorg) al. Dat zorgde voor kritiek van belangenvereniging Ypsilon. Ook kondigde de GGZ instelling recent aan de ouderenpsychiatrie in Terneuzen te sluiten en te concentreren in Kloetinge.
Het is landelijk een trend dat GGZ instellingen klinieken sluiten of het aantal bedden in klinieken afbouwen. Landelijk is het aantal bedden in psychiatrische ziekenhuizen in tien jaar met ruim dertig procent afgenomen.
Het neemt niet weg dat ons plan om een specifieke kliniek te sluiten ook pijnlijk is.
Emergis over sluiting autismekliniek
Als het in de toekomst tóch nodig is om tijdelijk opgenomen te worden dan kan dat, zo kort mogelijk, nog steeds in één van de klinieken, zegt Emergis.
Het bestuur zegt ook oog te hebben voor de emoties die de sluiting met zich meebrengen. "Het neemt niet weg dat ons plan om een specifieke kliniek te sluiten ook pijnlijk is. Voor cliënten is de kliniek soms een goede tijdelijke plek voor hun herstel en ook medewerkers hebben er altijd met hart en ziel gewerkt. Desondanks hebben we vanwege de inzichten die we hebben nu toch het voornemen tot deze sluiting genomen."
Emergis
Emergis in Kloetinge © Omroep Zeeland

Geen ontslagen

Er is volgens Emergis geen sprake van boventallig zorgpersoneel. Medewerkers hoeven dus niet te vertrekken. Emergis zegt dat een aantal medewerkers een andere baan gevonden heeft; binnen of buiten de instelling. De medewerkers die nog wel in de kliniek werken, kunnen op een andere plek bij Emergis aan de slag.

Zeer bezorgd

Belangenvereniging Ypsilon heeft aanstaande dinsdag een gesprek met bestuurder Ralph Gillissen. Magda de Feijter van Ypsilon: "We zijn zeer bezorgd over de gebeurtenissen bij Emergis. Ralph Gillissen komt dinsdag bij de Ypsilon bijeenkomst ons bijpraten. Wij zijn geïnteresseerd wat dit allemaal betekent voor mantelzorg en familie. Wie ondersteunt ons?"
Omdat de gesprekken met de ondernemingsraad, de centrale cliëntenraad en de familieraad nog lopen, spreekt Emergis nog over een voornemen en nog niet over een besluit. Dat wordt binnenkort verwacht.
Verder gaan zorgmedewerkers samen met de cliënt, de familie en naasten kijken welke zorg, en begeleiding het beste past nu er naar alle waarschijnlijkheid bedden in de kliniek sluiten.