Baggerschepen op de Westerschelde stoten veel minder schadelijke stoffen uit

De Sanderus, een baggerschip van de Belgische rederij Jan de Nul, kan dé toekomst zijn als het gaat om duurzaamheid en milieubescherming. Het schip heeft een innovatieve schoorsteen waardoor er minder schadelijke stoffen in het milieu uitgestoten worden. Op uitnodiging van de Zeeuwse Milieufederatie mochten bestuurders en vertegenwoordigers van North Sea Port en Rijkswaterstaat vanmorgen daarom het schip komen bekijken.
Schip met nieuwe filtertechniek moet uitstoot schadelijke stoffen voorkomen
Volgens de Zeeuwse Milieufederatie, ZMf, is er alle reden om de scheepvaart op de Westerschelde zo snel mogelijk duurzaam te maken. 'Baggerschepen zijn continu bezig om de Westerschelde en andere vaarroutes voor de kust bevaarbaar te houden. Ook voor de kustlijnzorg is grote inzet van schepen nodig. Al die schepen, voor baggeren, onderhoud of transport, zijn verantwoordelijk voor een grote uitstoot van broeikasgassen, fijnstof én stikstof', vindt de ZMf.

Westerschelde diep houden

Om de Westerschelde op afgesproken diepte te houden heeft de Vlaamse overheid een vergunning voor vaargeulonderhoud verstrekt. Met als voorwaarde om duurzaam te werken. Het Belgische baggerbedrijf Jan De Nul Group doet dit werk nu met de Sanderus. Uitgerust met ULEv technologie, Ultra-Low Emission vessel.

Het ULEv-filtersysteem

De Belgische reder Jan De Nul Group heeft een aantal nieuwbouwschepen uitgerust met een nieuw filtersysteem. Volgens de rederij behandelt het ULEv-filtersysteem (Ultra-Low Emission vessel) uitlaatgassen en gaat het de uitstoot van nanopartikels tegen. Zulke filters zijn heel gebruikelijk in bijvoorbeeld Zwitserse tunnels, maar nog niet vaak toegepast in de scheepvaart.
De nieuwbouwschepen van de rederij blijven op dieselbrandstof varen. Overschakelen op LNG biedt volgens het bedrijf geen oplossing, want de uitstoot van schadelijke stoffen blijft. Ongeacht de brandstof en het type motor: 'alleen door te filteren houden we de schadelijke stoffen tegen. En ons systeem filtert 99 procent van de nanopartikels', laat de reder weten.
Provinciebestuurder Dick van der Velde is enthousiast over de nieuwe technologie, ook al zijn er nog maar weinig schepen die hier gebruik van maken. "Jan de Nul is echt een voorloper in deze", zegt Van der Velde. "Het begint altijd met een enkeling. Als we een aantal jaren verder zijn, zullen we zien dat goed voorbeeld goed doet volgen."
De Sanderus aan de kade in Vlissingen.
De Sanderus aan de kade in Vlissingen. © Omroep Zeeland
De baggerschepen van de Jan de Nul zijn uitgerust met filterinstallaties die volgens de rederij zorgen voor 80 tot 90 procent minder uitstoot van stikstofdioxiden en fijnstof. Met als resultaat minder broeikasgassen, schonere lucht en een grote vermindering van de stikstofuitstoot.

Nog weinig stimulans

De ZMf pleit ervoor om de ULEv technologie, die in Belgische baggerschepen al in de praktijk wordt toegepast, op meer schepen te gebruiken. 'Wij verbazen ons er over dat er vanuit de Nederlandse overheid nog weinig stimulans lijkt te zijn hiervoor.'