Reimerswaal verlaagt OZB-tarief na foutje Sabewa: 'Inwoners niet de dupe'

Het belastingtarief gaat omlaag, zodat de OZB-rekening gelijk blijft. Reimerswaal wil de taxatiefouten van Sabewa niet doorberekenen aan de inwoners, heeft de raad dinsdagavond besloten.
Sabewa in de fout bij taxaties
Foutje van Sabewa: de Zeeuwse woningen zijn té laag getaxeerd © Pixabay
Inwoners van Reimerswaal kunnen een lager belastingtarief tegemoet zien voor de OZB. Het gaat om een correctie, omdat de woningen en andere onroerende goederen opnieuw getaxeerd moeten worden. Een foutje van Sabewa, zo blijkt dat de organisatie onvoldoende rekening heeft gehouden met de prijsstijgingen op de woningmarkt en presenteerde de gemeenten daarom té lage vastgoedwaarden. De Reimerswaalse raad wil de fout niet doorberekenen aan de inwoners, en heeft dinsdag in een spoedvergadering het tarief aangepast.
De WOZ vormt de grondslag voor de onroerendzaakbelasting (OZB). Maar Sabewa, die de taxaties voor de Zeeuwse gemeenten uitvoert, is door de landelijke Waarderingskamer op de vingers getikt. De taxaties gaan omhoog en dit betekent voor vijf Zeeuwse gemeenten een lastenverhoging. In Reimerswaal ligt dat gevoelig: in het bestuursakkoord hebben SGP en Leefbaar Reimerswaal afgesproken dat de gemeentelijke lasten niet omhoog gaan. Daarom past de gemeente een belastingverlaging toe zodat aan het eind van de streep de rekening voor de inwoners gelijk blijft.

Capaciteitsproblemen

De problemen zijn te wijten aan capaciteitsproblemen bij Sabewa, merkt wethouder Nico van der Hoest op. "Nu is er een nieuwe directie, die de organisatie weer naar een hoger plan kan brengen", zegt Van der Hoest. De wethouder heeft "het volste vertrouwen" in de huidige directeur, de Goesenaar Erik van den Dobbelsteen. "Maar er is nog een lange weg te gaan, onder meer in de bijdragen die ze van de gemeenten krijgen. Sabewa zit té krap in het budget."

Rijksbijdrage

"Maar wat is er dan aan de hand? Er moet toch ergens een gat zijn in de begroting", merkt Ida Sinke (VVD) op. Olaf Buteijn hoopt dat de aanpassing geen gevolgen heeft voor de toekenning van de rijksbijdrage. Dat is niet het geval, zo stelt de wethouder hem gerust. En daarmee kan de gehele raad unaniem akkoord gaan met de aanpassing.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.