ChristenUnie en SGP Vlissingen willen gezondheidswaarschuwing voor cannabis

De ChristenUnie en de SGP in Vlissingen willen dat de twee coffeeshops in de stad hun klanten gaan waarschuwen voor de gevaren van cannabis voor de gezondheid. De partijen dienen vandaag een motie in waarin burgemeester en wethouders wordt gevraagd dit te bespreken met de coffeeshophouders.
ChristenUnie en SGP willen gezondheidswaarschuwing voor gebruik cannabis
Afbeelding ter illustratie © Omroep Zeeland
Voor Lilian Janse (SGP) en Pieter Jan Mersie (ChristenUnie) moet voor een zakje cannabis hetzelfde gaan gelden als voor een pakje sigaretten: de gebruiker moet erop worden gewezen dat het roken ervan schadelijk is voor de gezondheid. Janse: "Langdurig gebruik van softdrugs heeft invloed op de werking van de hersenen. Het veroorzaakt blijvende gedrags- en concentratieproblemen. Nu is een zakje met cannabis veel kleiner dan een pakje sigaretten. Dus er is geen ruimte voor een tekst en een confronterende foto, maar wel voor een verbodsbord met een figuurtje waarvan het hart explodeert."
Bevoegdheid gemeente
Maar heeft de gemeente wel de bevoegdheid hiertoe? Want de waarschuwing op pakjes sigaretten is een maatregel van de landelijke overheid. Mersie: "Dat kan de gemeente zeker doen. Vergeet niet dat het college van B&W de verkoop van softdrugs gedoogt onder bepaalde voorwaarden. Een extra voorwaarde kan zijn dat coffeeshopeigenaren een waarschuwing op hun producten zetten. De EU overweegt om ook op alcohol een gezondheidswaarschuwing te zetten. Ik zie niet in waarom dat ook niet kan gelden voor softdrugs."
Beide raadsleden beseffen dat medewerking van de coffeeshops wel zou helpen. Maar waarom zouden die dat uit eigen beweging doen? Janse: "Waarom niet? We verbieden niets, we vragen ze alleen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ik ga ervan uit dat coffeeshophouders het beste met hun klanten voor hebben."
Mersie: "De tabaksindustrie is inmiddels al geconfronteerd met schadeclaims van mensen die kanker hebben gekregen door roken. Waarom zouden mensen die gezondheidsproblemen hebben door langdurig blowen ook niet een schadeclaim tegen een coffeeshop eigenaar kunnen indienen?"

Rest van de gemeenteraad

Een andere uitdaging is om de rest van de gemeenteraad zover te krijgen dat zij de motie ondersteunt. De voortekenen zijn niet gunstig. Zo heeft de ChristenUnie zich als enige partij uitgesproken tegen het voornemen van het college van B&W om ook buitenlanders in de Vlissingse coffeeshops toe te laten. Die mogelijkheid bestond al op proef de afgelopen twee jaar. Volgens B&W is hierdoor de overlast op straat afgenomen.
Voordat dit wordt omgezet in permanente toestemming, konden de partijen in de gemeenteraad hun mening geven. Alleen de ChristenUnie heeft dit gedaan. De partij vindt dat Vlissingen, net als Goes en Terneuzen (de twee andere Zeeuwse gemeenten met een coffeeshop), buitenlanders moet weren. Ze verwijst naar Maastricht waar het ook niet is toegestaan en door strenge handhaving van de politie de overlast behoorlijk is afgenomen.
Dit is een artikel van WFM96.