Teleurstelling over Europees visverbod: 'Dit zou de doodsteek voor de Zeeuwse visserij zijn'

Zeeuwse vissers zijn teleurgesteld in de plannen van de Europese Commissie. Daarin staat dat bodemvisserij in beschermde natuurgebieden in 2030 verboden moet worden. Volgens de Commissie zijn maatregelen nodig om de biodiversiteit van beschermde gebieden te herstellen, maar Zeeuwse vissers vrezen dat dit het definitieve einde kan betekenen van de Zeeuwse visserij.
viskotter in haven Breskens
Zeeuwse vissers zijn teleurgesteld over de plannen van de Europese Commissie © Jan Spaans
In Brussel gaan al langer stemmen op om de visserij verder te beperken. Op dit moment mag er in Natura 2000-gebieden in de Noordzee nog gevist worden. Ieder land heeft eigen afspraken gemaakt over hoeveel vis er in een bepaald gebied opgevist mag worden, maar de Europese Commissie vindt dat onvoldoende.
Volgens de Commissie moet de biodiversiteit beter beschermd worden, waardoor die kan herstellen. De plannen om de bodemvisserij - volgens Kees van Beveren, voorman van de Zeeuwse visserijsector, is dat het overgrote deel van de Europese visserij - te verbieden moeten daaraan bijdragen. Volgens de Commissie raakt de bodem en het bodemleven te beschadigd door de visnetten.

Einde voor platvissers en garnalenvissers

Maar Zeeuwse vissers zijn het daar pertinent mee oneens. In Zeeland zijn nog zo'n vijftien vissers actief die op garnalen vissen, vaak gecombineerd met platvis. Beiden worden op of vlakbij de bodem gevist. De vissers zijn bang dat de maatregelen het einde betekenen, omdat zij vrijwel uitsluitend in die beschermde gebieden vissen.
kotter op grevelingenmeer
Een kotter op het Grevelingenmeer © Steven Neele
"Platvisvissers met kleinere schepen en garnalenvissers zijn gewend om onder de kust te vissen", legt Kees van Beveren uit. "Die kunnen niet zo ver uit de kust. Deze maatregelen zijn echt dramatisch voor die vissers."

Zoveelste plan

Van Beveren is geschrokken door de berichten uit Brussel. "Er zijn al eerder afspraken gemaakt over het sluiten van de beschermde gebieden voor de visserij, maar dat wordt nu ineens enorm versneld."
Cas Caljouw heeft altijd gevist vanuit de Vlissingse haven. Volgens hem is dit het zoveelste plan dat vissers minder moet laten vissen. "We hadden ooit de zogenaamde scholbox boven de Waddeneilanden van Nederlandse tot Duitse wateren. Dat is een groot gebied waarvan gezegd werd: als daar niet meer gevist wordt dan zal de natuur zich herstellen. Dat is gebeurd en uiteindelijk is getest hoe het ermee stond. De uitkomst? Het leven onder water was uitgestorven qua schol. De visstand leeft dus helemaal niet op als er niet meer gevist wordt."
Een boer zonder land kan niet meer bestaan. Datzelfde geldt voor vissers zonder visplaats.
Visser Cas Caljouw over het Europese visverbod
Ook Caljouw is bang dat deze maatregelen het einde van de Zeeuwse visserij betekenen. "Dat is de doodsteek voor onze sector. Het is heel simpel. Een boer zonder land kan niet meer bestaan en datzelfde geldt voor vissers zonder visgebied. Waarom vissen wij jaarlijks op dezelfde plekken? Omdat de visstand daar telkens opnieuw opleeft. Daarom wordt er ieder jaar op die goede plekken gevist. Als dat niet meer kan dan kunnen de paar schepen die nu nog over zijn na 2030 tegen de kant en dan is de visserij in Zeeland klaar."

Voedselzekerheid

Van Beveren stelt dat de visserij zich zal moeten aanpassen, als de maatregelen definitief worden. Maar voorlopig houdt hij hoop: "Wij gaan sowieso proberen om nog wat invloed uit te oefenen in Europa", zegt hij.
Want het verbieden van de bodemvisserij is niet alleen een probleem voor de vissers. "Het is slecht voor de hele voedselvoorziening van Nederland. We hebben een discussie over energiezekerheid, maar nu moeten we ook een discussie voeren over voedselzekerheid. Als je in al die gebieden niet mag vissen, dan kan je ook geen vis aanvoeren."