Zó scheef zijn de Zeeuwse kandidatenlijsten

Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid op de Zeeuwse kandidatenlijsten voor de Statenverkiezingen van 15 maart. Ook staan de vrouwen vaak verder onderaan de lijsten, op de minder verkiesbare plekken.
Kandidatenlijst, stempas, stemmen, verkiezingen, stem
Vrouwen zijn nog steeds in de minderheid op de kieslijsten © ANP
Dat blijkt allemaal uit een onderzoek naar de achtergrond van de 467 mensen die over ruim anderhalve week kandidaat zijn voor één van de 39 zetels die de Provinciale Staten van Zeeland telt.
Wat ook opvallend is: de PvdD, BVNL en 50PLUS zijn typisch stadse partijen als je kijkt naar het woonadres van hun kandidaten. De kandidaten van de andere partijen wonen veel vaker in een dorp.

Vrouwen zijn de helft van mannen

Jaar in jaar uit blijft het aandeel vrouwen in Zeeland op kandidatenlijst ongeveer één derde staan. Anders gezegd: het aantal vrouwen is gewoonlijk maar de helft van het aantal mannen. Dat is straks op 15 maart zelfs nog iets minder dan dat: 31,9 procent tegenover 68,1 procent om precies te zijn.
Opvallend is dat de verhoudingen nog iets ongunstiger worden als je naar de hoogste dus beste posities op de kandidatenlijsten kijkt. Vrouwen zakken naar 27 procent aandeel in de plaatsen 1 tot en met 3.
In onderstaande grafiek zijn de posities op de lijst in groepjes van drie bij elkaar gebracht.
Verderop op de lijst (op de lagere, vaker onverkiesbare plaatsen) komen vrouwen wat meer aan bod, maar het wordt nooit de vijftig procent die ze als aandeel in de mensheid hebben - op één partij na.

Geen uitzondering

Onze provincie vormt wat dat betreft geen uitzondering. In de provincie Groningen lijkt het voor vrouwen nog ietsje ongunstiger en in Noord-Holland iets beter dan Zeeland. Maar ook daar vormen de vrouwen nog steeds geen vijftig procent.
(Zie voor de gebruikte methode het kader onderin)

Partij voor de Dieren lijkt een vrouwenpartij

Tussen partijen zijn er grote verschillen. De Partij voor de Dieren (PvdD) lijkt een vrouwenpartij. Want die heeft bij wijze van uitzondering een aandeel vrouwen dat boven de vijftig procent uitstijgt. De SGP heeft in Zeeland uitsluitend mannen op de lijst gezet.
Ook in andere provincies is de Partij voor de Dieren het beste in staat om vrouwelijke kandidaten te trekken. GroenLinks heeft in de rest van Nederland ook een betrekkelijk hoog aantal vrouwen, maar dat is hier niet zichtbaar omdat die partij in Zeeland een alliantie is aangegaan met de PvdA.
Net als in Zeeland heeft JA21 ook in de rest van Nederland opvallend weinig vrouwen op de lijst staan.

Tegenstelling dorp en stad

Partijen in Zeeland blijken ook een eigen profiel te hebben als het gaat om kandidaten die in de stad wonen en kandidaten uit een dorp. Ook hier springt de Partij voor de Dieren eruit. Die heeft het hoogste 'stadse' gehalte van alle lijsten. Ruim 71 procent van de PvdD-kandidaten woont in een van de zes Zeeuwse kernen die in deze statistiek als 'steden' worden aangemerkt (zie kader onderin).
Ter vergelijking: van alle Zeeuwen woont 38,5 procent in zo'n stad.
Aan de andere kant van het spectrum staat de Partij voor Zeeland met 92 procent dorpsbewoners. Ook de PVV-kandidaten lijken een sterk dorpse afkomst te hebben, maar in de rest van Nederland heeft die partij veel meer stedelijke kandidaten.
Maar evenals in de rest van Nederland wonen ook in Zeeland de BBB-kandidaten in een dorp.

Stad of dorp

De grens tussen stad en dorp wordt door de redactie getrokken bij 10.000 inwoners. Dat betekent dat een inwoner van de kern Hulst of alles wat groter is voor deze statistiek als 'stads' wordt beschouwd. En een inwoner van de kern Oost-Souburg en alles wat kleiner is als 'dorps'. Het onderscheid heeft dus niets met stadsrechten o.i.d. te maken.

Vrouw of man

Omroep Zeeland baseert zich op een landelijk onderzoek, uitgevoerd door Bureau Regio die zich op zijn beurt baseert op de kandidatenlijsten van alle provincies. Daarop ontbreekt het geslacht van de FvD-kandidaten. De gegevens van de 25 Zeeuwse kandidaten van de FvD hebben we apart opgevraagd en aan de data toegevoegd. Voor nog eens zeventien kandidaten van diverse andere partijen die hun geslacht niet hadden ingevuld hebben we dat zelf uitgezocht.