Onrust door strengere regels voor tweede woningen

De nieuwe huisvestingsverordening van de gemeente Sluis zorgt voor commotie en verwarring onder eigenaren van tweede woningen. Als het aan de gemeente Sluis ligt, wordt de verkoop en verhuur van tweede woningen aan banden gelegd. Zo komt er meer balans tussen permanente bewoning en toeristische verhuur. De gemeente hoopt hiermee de leefbaarheid terug te brengen in de woonkernen.
Onrust door strengere regels voor tweede woningen
Vorig jaar heeft de gemeente Sluis al een een registratie- en meldingsplicht ingevoerd. Ook komt er een verbod op het zonder vergunning gebruiken van woningen in de woonkernen als tweede woning. Daarnaast mag een woning maar maximaal 28 dagen per jaar verhuurd worden en komt er een opkoopbescherming in de aan de kust gelegen woonkernen.

Veel woningen staan leeg

Volgens wethouder Jack Werkman is het noodzakelijk dat er nieuwe regels komen. "We nemen deze maatregelen in het kader van de leefbaarheid en de economie. Het is ontzettend belangrijk om de vitaliteit in de dorpen te behouden. We zien dat veel woningen in de kernen leeg staan. Er moet dus echt iets gebeuren om de voorzieningen te kunnen behouden op het gebied van economie, zorg en onderwijs."

De vitaliteit blijft behouden

De gemeente wil ook dat er meer ruimte komt voor starters, zowel van buiten als binnen Sluis, en voor mensen die willen doorstromen als gezin. Op die manier blijven de kernen 'vitaal'. "We zien namelijk dat de prijzen van woningen momenteel enorm stijgen. We willen juist dat mensen hier kunnen wonen, zodat we de economie kunnen versterken. En deze verordening is een effectief en passend middel om de schaarste aan betaalbare woningen terug te dringen", aldus Werkman.
Als je aan iemand zijn eigendom komt, roept dat altijd emotie op.
Jack Werkman, wethouder gemeente Sluis
Eigenaren van tweede woningen hoeven hun huis niet direct op te geven. Ze kunnen een vergunning aanvragen bij de gemeente om hun woning voorlopig te behouden. Het gaat om een zogenoemde 'uitsterfconstructie'. "Met het verbod wil de gemeente ervoor zorgen dat een tweede woning die vrijkomt wordt aangeboden voor permanente bewoning, waardoor er minder leegstand komt in een kern", aldus Werkman.

Eigenaren zijn teleurgesteld

Eigenaren die een tweede woning in de verhuur hebben, zijn niet blij met de voorgenomen plannen en zijn teleurgesteld in de gemeente. Sommige hebben zich verenigd en hebben bezwaar gemaakt. Volgens Iske Geertman, eigenaar van een tweede woning in Turkeye, is het plan van de gemeente erg onduidelijk en verwarrend. "Ze hebben de regels omtrent tweede woningen, toeristische verhuur en permanente bewoning allemaal door elkaar gehaald", aldus Geertman.

Rechten zijn rechten

Daarnaast zijn er ook inwoners die zich zorgen maken. De in Sluis woonachtige Jan Smits begrijpt dat er iets moet gebeuren. "We moeten niet meer toestaan dat in een kern een eerste woning als tweede woning wordt gebruikt en bijna een heel jaar leeg staat. Maar de rechten die ze hebben, moeten niet worden afgenomen. Dat is oneerlijk."

Ander voorstel

Smits heeft daarom samen met een aantal andere inwoners en eigenaren, waaronder Geertman, een nieuw voorstel ingediend. "We hebben niet gekozen voor een huisvestingsverordening, maar voor een bestemmingsplan. Zodoende kunnen er woningen gebouwd worden en komen er voldoende huizen vrij voor starters en andere mensen die permanent in de gemeente willen wonen." Hij gaat er vanuit dat alle raadsleden hun volle verstand gebruiken en alsnog tot de conclusie komen dat de plannen van de gemeente van tafel geveegd moeten worden.
Maatregelen verhuur Sluis
De maatregelen zorgen voor onrust, maar er zijn ook dorps- en stadsraden blij met het initiatief © Omroep Zeeland
Wethouder Werkman heeft begrip voor alle commotie die is ontstaan over de maatregelen die de gemeente wil treffen. "Als je natuurlijk aan iemand zijn eigendom komt, roept dat altijd emotie op. Daar heb ik alle respect voor. Maar aan de andere kant hebben wij als coalitie een woonbeleid gepresenteerd, waar ik volledig achter sta, vanwege de achterliggende redenen."

Er wordt eindelijk geluisterd

Niet alleen de coalitie is blij met het nieuwe woonbeleid. Ook acht stads- en dorpsraden in de gemeente zijn te spreken over de woonplannen. Dit in tegenstelling tot de kritische houding voorheen. Ze hebben het idee dat er eindelijk naar hen geluisterd wordt. Volgens hun zit de woningmarkt al jaren op slot voor mensen die zich permanent willen vestigen in de gemeente Sluis. En door dit nieuwe beleid komt daar volgens de stads- en dorpsraden hopelijk verandering in.

Beslissing op 11 mei

Inwoners hebben nog tot eind maart de tijd om een zienswijze in te dienen. De gemeente gaat daarna alle bezwaren bekijken, beoordelen en meenemen in de uiteindelijke beslissing. Het is de bedoeling dat de nieuwe huisvestingsplannen op 11 mei aanstaande door de gemeenteraad worden vastgesteld.