Brandweer maakte meerdere fouten bij grote brand azc Middelburg

Bij de inzet van de brandweer bij de grote brand in het azc in Middelburg afgelopen december zijn verschillende fouten gemaakt. Dat blijkt uit een intern evaluatierapport van de Veiligheidsregio Zeeland. Bij de brand raakten acht mensen gewond.
De brand woedt op de bovenste verdieping van het AZC
De brand woedde op de bovenste verdieping van het azc © HV Zeeland
In het asielzoekerscentrum aan de Laurens Stommesweg brak 17 december iets voor achten brand uit op de vierde verdieping van het gebouw. In het azc waren ruim 280 bewoners aanwezig. Velen van hen moesten ondergebracht worden op andere locaties omdat ze niet terug konden naar hun woning. De politie hield twee bewoners aan op verdenking van brandstichting.
Vanwege de omvang van de brandweerinzet is deze binnen de Brandweer Zeeland geëvalueerd. Er werd uiteindelijk opgeschaald tot zeer grote brand en GRIP2. Uit de evaluatie blijkt dat sommige dingen goed gingen, maar veel ook niet. Hier de opvallendste missers.

Onderbezet uitgerukt

Zo werd bij de melding van de brand onderbezet uitgerukt met toestemming van de Officier van Dienst. In eerste instantie kwamen drie brandweermensen naar het azc, terwijl het minimum vier is. Onderbezet uitrukken is niet toegestaan. De bedoeling was om bemanningen ter plaatse samen te voegen, maar dit is niet gelukt.

Werken op onveilige plek

Eenmaal ter plaatse is onvoldoende gecommuniceerd welke plekken in het gebouw veilig en onveilig waren. Zo kon het gebeuren dat personeel bluste vanaf de autoladder, terwijl daaronder ook ploegen bezig waren. Volgens de VRZ had dat geen nadelige gevolgen.

Twijfelachtig gepraat over bewoners azc

Verder meldt het evaluatierapport dat brandweerpersoneel 'op verschillende plaatsen op twijfelachtige wijze heeft gesproken met externen over de bewoners en de brand op die locatie'. Deze conclusie wordt verder niet toegelicht in het rapport, wel wordt gesteld dat 'dit ongewenst is en een verkeerd beeld geeft van de ingezette hulpverleners'.
De Veiligheidsregio Zeeland laat in een reactie weten: "Enkele van onze brandweermensen hebben uitspraken gedaan die niet passen binnen onze gedragscode. Het personeel is hierop gewezen."

Foto's op sociale media

Ook plaatste brandweerpersoneel tijdens en na afloop van de inzet foto's op sociale media. Dit had niet gemogen omdat er sprake was van een plaats delict, omdat de brand mogelijk aangestoken was. Daarnaast had de eigenaar van het pand hiervoor toestemming moeten geven. De betreffende foto's zijn later verwijderd.

Geen sleutels

Overigens krijgt ook het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) nog een veeg uit de pan in het rapport. De brandweer kon bij aankomst geen contact krijgen met het personeel van het azc, daardoor was het onduidelijk wat de status van de ontruiming was. Ook was de beveiliger van het pand niet beschikbaar voor de brandweer, waardoor er geen sleutels voorhanden waren om deuren te openen.
Reactie Veiligheidsregio Zeeland
Omroep Zeeland heeft de Veiligheidsregio Zeeland vóór publicatie om reactie gevraagd. Die kwam pas aan het einde van de middag:
"Elk incident wordt door ons geëvalueerd, zo ook de brand in het azc in Middelburg op 17 december 2022. Onze brandweermensen werken zo veilig mogelijk onder hoge druk. Na elk incident of brand wordt er intern geëvalueerd. Belangrijkste doel van deze evaluatie is om ervaringen te delen met de andere collega's en om met leermomenten die uit de evaluatie naar voren komen aan de slag te gaan. De leermomenten worden vervolgens gedeeld met de 1.200 vrijwilligers.
De interne evaluatie van de brand in het azc is tijdelijk publiek toegankelijk geweest via een website. Deze was niet voor publicatie bedoeld. Hierdoor zijn er conclusies zonder context of wederhoor getrokken waardoor er een incompleet beeld is ontstaan. Deze conclusies delen wij derhalve niet.
Tijdens de brand hebben zo'n 100 brandweercollega's zich keihard ingezet. Het ging om een omvangrijke brand met een complexe, gezamenlijke inzet van hulpverlening. Door de inzet van de brandweer en het personeel van het COA is het aantal slachtoffers beperkt gebleven en is, ondanks de heftigheid van de brand, het gebouw zoveel mogelijk behouden gebleven. In deze evaluatie spreken we niet over fouten of missers, maar over leermomenten. Juist om er van te leren. Daar hechten wij veel waarde aan. De bestrijding van de brand in het azc beschouwen we als effectief, juist dankzij de inzet van al onze mensen."
Het evaluatierapport was tot vanochtend makkelijk te vinden op internet en openbaar beschikbaar. Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Zeeland de informatie offline gehaald.