Zeeuwse PvdA/GL: GroenLinks-kiezer kan zich beter vinden in partijprogramma dan PvdA-kiezer

In de nieuwe Zeeuwse samenwerkingspartij PvdA/GroenLinks lijkt de stem van GroenLinks doorslaggevend te zijn. Als de Zeeuwse PvdA-kiezers een tamelijk afwijkende mening hebben dan de inwoners met een voorkeur voor GroenLinks, winnen de GroenLinks-kiezers. Dat blijkt als je naar de cijfers achter het Kieskompas kijkt en ziet hoe PvdA- en GroenLinks-kiezers denken over de gegeven stellingen.
Touwtrekwedstrtijd bij avond
Wie wint er bij het touwtrekken? © Pixabay
In het Zeeuwse Kieskompas staan dertig stellingen die op het partijprogramma zijn gebaseerd. Over de meeste stellingen lijkt redelijk veel overeenstemming tussen PvdA en GroenLinks. Maar bij zeven politieke stellingen is er een zichtbaar verschil tussen wat PvdA-kiezers vinden en wat de mening is van GL-kiezers.

Grootste groepen

Op een aantal discussiepunten gaf de mening van de grootste groep (die wordt de 'modale groep' genoemd) binnen de GroenLinks-stemmers de doorslag in het officiële partijstandpunt van de nieuwe samenwerking.. Er zijn geen discussiepunten waarbij de modale PvdA-kiezers hun zin krijgen tégen de modale GroenLinksers in.
Ook elders in het land zijn PvdA en GroenLinks-kiezers het op bepaalde punten met elkaar oneens, meldde zondag het TV-programma Nieuwsuur. Maar in Zeeland lijkt het erop dat de PvdA er niet zo goed uitspringt.

Vertrouwen in de kiezers

Toch zegt de Zeeuwse lijsttrekker Anita Pijpelink van PvdA/GL die zelf van PvdA-huize is: "Ik had dit verkiezingsprogramma ook willen hebben zonder GroenLinks erbij. Ik heb er vertrouwen in dat de kiezers dat ook vinden."
Dit is de complete lijst van stellingen waarover PvdA-kiezers en GL-kiezers het zichtbaar oneens zijn. Omroep Zeeland heeft daarbij gekeken naar wat de kiezers zelf hebben ingevuld in het Kieskompas (zie kader onderin).

Wiens standpunt is het geworden?

Stelling Standpunt modale PvdA-kiezer: Standpunt modale GL-kiezer: Standpunt van de partij PvdA/GL:
a Damherten die overlast veroorzaken mogen worden afgeschoten eens oneens oneens
b Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op landbouwgrond worden geplaatst oneens eens eens
c De provincie moet extra geld investeren om internationale bedrijven aan te trekken eens oneens oneens
d In Zeeland mogen extra kerncentrales komen eens oneens oneens
e Om de natuur in Zeeland te beschermen mag meer landbouwgrond worden ontpolderd oneens eens eens
f De Westerscheldetunnel moet ook voor vrachtverkeer tolvrij worden, ook als dit de provincie veel geld kost eens oneens oneens
g De provincie moet excuses maken voor de Zeeuwse slavenhandel oneens eens eens
Voor een uitgebreide versie van de data in de tabel en een toelichtig, klik op deze link.
De onderwerpen waarbij de schoen wringt in de nieuwe samenwerking, betreffen vooral principiële keuzes die samenhangen met typisch Zeeuwse problemen, zoals de komst van nieuwe kerncentrales, excuses voor de Zeeuwse slavenhandel, vrachtwagens die tolvrij door de Westerscheldetunnel rijden, zonnepanelen op landbouwgrond en het afschieten van damherten.

Niet vreemd

Het is niet vreemd dat een partijtop anders over politieke onderwerpen denkt dan de eigen achterban. Bij de Zeeuwse VVD bijvoorbeeld zie je dat de partijtop vóór genderneutraliteit in provinciale teksten is, terwijl de VVD-kiezers in meerderheid tegen zijn.
Anita Pijpelink
PvdA/GL-lijsttrekker Anita Pijpelink © Omroep Zeeland
Lijsttrekker Pijpelink is niet verbaasd. "Dit zijn geen andere discussies dan die we in het verleden hebben gehad, zonder GL. En in de toekomst zullen we die ook weer hebben."
Volgens de lijsttrekker is er geen sprake geweest van een strijd tussen de twee bloedgroepen. "Die afweging hebben we niet gemaakt. We hebben niet zitten kwartetten, zo van: als ik dit van jou krijg, krijg je dat van mij".

Wereld verandert

Maar waarom lijken de standpunten van PvdA/GL dan zoveel op die van de GroenLinks-achterban? Pijpelink: "We hebben in onze standpunten een beweging gemaakt omdat de wereld verandert. We hebben in november op de ledenvergadering samen het partijprogramma geschreven en daarna unaniem aangenomen. Op straat horen we dat het goed is geweest dat we samen zijn gegaan en dat we kleine verschillen hebben overbrugd. Of onze kiezers dat ook allemaal vinden zal woensdag moeten blijken."

Representatief voor kiezers

Alle gegevens komen uit het Zeeuwse Kieskompas, op basis van de tussenstand per 1 maart, met 610 gewogen PvdA-stemmers en 303 gewogen GroenLinks-stemmers. De weging vond plaats naar leeftijd, geslacht, opleiding en stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen.
Die cijfers zijn voldoende representatief om conclusies aan te verbinden wat betreft de mening van PvdA-kiezers en GroenLinks-kiezers. De uitkomsten zeggen niet wat PvdA-leden en GroenLinks-leden ervan vinden, bijvoorbeeld bij een stemming op een ledenvergadering.
Klik hier voor de toelichting bij de cijfers.