Weemoed en trots bij laatste Statenvergadering

Het was een weemoedig moment voor een aantal Statenleden vrijdagmorgen. Voor de laatste keer kwamen de 39 leden van Provinciale Staten bij elkaar voor een grote, algemene vergadering. Een aantal Statenleden zal na de verkiezingen niet meer terugkeren in de Statenzaal.
Weemoed en trots bij laatste Statenvergadering
Een officieel afscheid van vertrekkende Statenleden staat gepland op 28 maart. Dan pas is ook duidelijk hoeveel Statenleden daadwerkelijk vertrekken, na de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag, 15 maart.

Close finish

Een aantal Statenleden weet nu al dat ze te laag op de lijst staan om terug te keren in de Staten; in een aantal gevallen is dat ook een eigen keus. Zo neemt PvdA-Statenlid Eddy Heerschop gedwongen afscheid vanwege gezondheidsproblemen. Voor sommige andere Statenleden gaat het een 'close finish' worden, en moeten ze afwachten hoeveel zetels hun partij bij de Statenverkiezingen gaat halen. Daarnaast bestaat de kans dat mensen met voorkeursstemmen alsnog in Provinciale Staten terugkeren, maar niemand van de huidige Statenleden is zo'n campagne voor zichzelf begonnen. .

Kennis lekt weg

SGP-Statenlid Harold van de Velde schat dat misschien de helft van de huidige Statenleden na de verkiezingen niet terugkeert in de Staten van Zeeland. In een aantal gevallen hebben Statenleden aangegeven ermee op te willen houden, omdat het drukke Statenwerk niet langer te combineren valt met hun baan of privé-leven. Van de Velde maakt zich zorgen. "Het collectieve geheugen van de Staten klapt achteruit. En dat terwijl we voor de zomer al kenbaar moeten maken welke koers Zeeland wil gaan varen met de stikstofregels van het kabinet. Daar moeten de nieuwe Statenleden dus meteen al over gaan beslissen."