Ruim tachtig procent van de provinciale sportsubsidies gaat naar wielerevenementen

De provincie heeft voor ruim 300.000 euro subsidies en sponsoring toegezegd aan Zeeuwse sportevenementen. De grootste bedragen gaan naar wielerevenementen, die in totaal bijna 250.000 euro krijgen. Veel subsidiebedragen zijn wat gestegen omdat de organisatoren vaak te maken hebben met kostenstijgingen.
Shirin-van-Anrooij-2-Vestingcross-Hulst-2022
De Vestingcross in Hulst krijgt 50.000 euro © Corrado Francke
De Vestingcross in Hulst, de ZLM Tour en de Benelux Tour krijgen allemaal 50.000 euro. Andere evenementen die een hoog bedrag krijgen zijn de Scheldeprijs (25.000 euro), Baloise Ladies Tour (25.000 euro), Kustmarathon (22.000 euro) en de Ride for the Roses (17.500 euro).

Ook aanvragen te laat ingediend

Dit jaar werden er voor 33 evenementen aanvragen ingediend. Vier daarvan kregen een 'nee' als antwoord. De reden daarvan is dat de aanvraag te laat was ingediend of dat het niet om een evenement ging waar een kernsport beoefend wordt (zie kader). Het gaat om de volgende vier evenementen: het wakeboard-evenement WET Terneuzen, het EK motorcross in Axel, Supercross Goes en het HZ Schaaktoernooi. Er wordt nog wel gekeken of er via een andere manier subsidie kan worden gegeven aan deze evenementen.
Als sportevenement kom je in aanmerking voor subsidie als het voldoet aan een of meerdere van de volgende punten:
  • Aanzetten van mensen tot bewegen
  • (Zeeuws) talent een podium bieden in eigen regio
  • Mensen betrekken bij sport en de Zeeuwse samenleving
  • Aantrekkelijkheid van Zeeland uitdragen tot buiten de provinciegrenzen
  • Behoort tot de kernsporten van de provincie: beach-, wieler- en watersport