Goes stopt noodopvang asielzoekers uiterlijk in 2026

Het gemeentebestuur van Goes wil uiterlijk op 1 september 2026 stoppen met de noodopvang van asielzoekers. Uiterlijk dan moet er een nieuw, permanent asielzoekerscentrum staan waar de mensen terechtkunnen. Is dat azc er al voor die tijd, dan stopt de noodopvang ook eerder.
Noodopvang Zeelandhallen opvang asielzoekers
Goes wil noodopvang voor asielzoekers blijven verzorgen tot er een nieuw azc is © Omroep Zeeland
Commissaris van de Koning Han Polman riep de Zeeuwse gemeenten eerder per brief op om de noodopvang te verlengen. Goes wil daar graag aan meewerken, maar de gemeente is niet erg enthousiast over het voorzieningenniveau zoals dat nu in de Zeelandhallen voor de 320 asielzoekers is gerealiseerd.

Sobere opvang

Aan die voorzieningen is inmiddels wel iets aan gedaan door het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). De sanitaire voorzieningen zijn uitgebreid en het comfort van de bedden is verbeterd. Maar volgens burgemeester Margo Mulder is de noodopvang in Goes nog steeds een van de soberste van Nederland. Niet geschikt om maanden aaneengesloten te verblijven. Dus ook aan de doorstroming van mensen moet het nodige gedaan worden.

Nieuw permanent azc

Goes heeft tot 1 september nog een overeenkomst met het COA voor noodopvang in de Zeelandhallen. Zoals de zaken er nu voorstaan zal er ook na die datum noodopvang komen in Goes. Maar of dat opnieuw in de Zeelandhallen zal zijn, dat laat de gemeente nog in het midden. Maar uitgesloten wordt het niet. De gemeente praat op dit moment met het COA ook over de realisering van een permanent asielzoekerscentrum. Het college hoopt nog voor de zomervakantie hierover een voorstel naar de raad te kunnen sturen.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.