'Geen grote fouilleeracties in Terneuzen'

TERNEUZEN - Veel mensen denken dat de politie nu onaangekondigd fouilleeracties gaat houden in het gebied. Alleen als er gerichte aanwijzingen zijn dat zich iemand in het gebied bevindt met bijvoorbeeld een vuurwapen of als zich een verdachte situatie voordoet, heeft de politie de bevoegdheid iemand te fouilleren. Maar het kan ook om het doorzoeken van een auto of bagage gaan.

Veiligheid

De maatregel heeft als doel de veiligheid in de stad te verbeteren en loopt tot oktober. De eerste vijf maanden van dit jaar vonden meerdere incidenten met vuurwapens plaats. Volgens de gemeente gaat het om ruzie tussen twee groepen mensen in Terneuzen.