Zeeuws experiment om minder mest te gebruiken wordt landelijke proef

Dankzij een succesvol experiment in Zeeland komt er een landelijke proef met het zaaien van soortenrijke zadenmengsels. Om zo het gebruik van mest bij akkerbouwers te verminderen. 40 Zeeuwse akkerbouwers deden mee aan een experiment om groenbemesters in te zaaien na de oogst, met daarin klavers die stikstof vastleggen. De akkerbouwers hebben zo gemiddeld 18% minder kunstmest en 23% minder dierlijke mest gebruikt.
boeren oogst
Door een succesvolle proef is er minder kunstmest nodig © Ria Overbeeke
Het gebeurde in het kader van een campagne van Urgenda en de ZLTO. Hanneke van Ormondt van Urgenda vertelt dat steeds meer boeren gebruik maken van groenbemesters. "Dat is een gewas dat boeren inzaaien om de bodem te beschermen tegen de zon bijvoorbeeld."

Beter voor milieu

In het experiment van Urgenda en de ZLTO wordt met deze groenbemesters gewerkt, maar is er een mengsel gemaakt met verschillende kruiden. "Er zitten bijvoorbeeld klavers in, die houden stikstof vast. Als je dit mengsel dus zaait, hoef je de volgende keer bij het zaaien van je gewas minder mest te gebruiken."
En dat thema is volgens Van Ormondt nu erg belangrijk. "Het is beter voor het klimaat, beter voor de dieren op het land, de insecten."

Duur

Toch zitten er nog wat haken en ogen aan het experiment. Het mengsel is namelijk wat duurder dan 'normale' groenbemesters. "We hebben de boeren nu korting gegeven, zodat het even goedkoop is." De bedoeling is dan dat de boeren volgend jaar het verschil merken en ze minder mest moeten gebruiken. "Volgend jaar rekenen we wel de normale prijs, maar de boeren verdienen dat terug omdat ze dan geen kunstmest moeten aanschaffen."
En er is nog een mogelijkheid om de kosten te drukken. "Alle andere provincies willen ook stikstof minderen, dus gaan meebetalen om dat mogelijk te maken."