Borsele staat voor een grote energietransitie: 'Hoe houden we de leefkwaliteit voor inwoners overeind?'

Om raadsleden alle visies op de komende energieontwikkelingen in het Sloegebied mee te geven heeft de gemeente Borsele donderdagavond voor het eerst een informerende raadsbijeenkomst gehouden. Voor de avond waren drie partijen aanwezig om presentaties te geven en konden ook inwoners hun mening inbrengen. "Zodat we samen bijvoorbeeld de voorwaarden voor de bouw van de kerncentrales op kunnen stellen", zei burgemeester Gerben Dijksterhuis aan het begin van de avond.
Bijeenkomst Borsele energieontwikkelingen
Op de bijeenkomst kwamen zo'n zestig inwoners af, die werden verdeeld over drie groepen © Omroep Zeeland
Drie groepen gaven een presentatie: het projectteam van de gemeente 'Grootschalige energietransitie & leefkwaliteit Borsele' startte met de actuele stand van zaken. Ook dorpsraden presenteerden hun visie en bewonersinitiatief 'Borsele tot de kern', dat zich kritisch uitspreekt over nieuwe kerncentrales, lichtte zijn standpunten toe.
Zo'n zestig inwoners, voornamelijk tegenstanders van de komst van de kerncentrales, praatten vanavond mee. Hoewel het daar voornamelijk over ging, is dat niet het enige dat de komende jaren op de gemeente afkomt. Van het aanlanden van stroom op zee tot de bouw van een waterstoffabriek, het staat allemaal op de rol. En hoe hou je met al die ontwikkeling de leefkwaliteit op orde of kun je zelfs zorgen voor een verbetering ervan? Op een aantal zaken heeft de gemeente geen invloed, omdat het Rijk beslist. Toch wil de gemeente, samen met inwoners en gemeenteraadsleden, bepalen welke voorwaarden ze wil stellen aan de komst van al die projecten.

Honderd inwoners mogen meepraten

Dat gaat vanaf juni gebeuren in een kleinere samenstelling. Honderd inwoners van de gemeente die geloot worden, mogen dan meepraten over die ontwikkelingen; 85 inwoners en 15 vertegenwoordigers vanuit de dorpsraden. Op dat idee was ook wat kritiek uit de zaal. Zo zien de dorpsraden graag twee afgevaardigden per dorpsraad, in het voorstel is dat er nu nog één. 'Borsele tot de kern' zou graag zien dat er opnieuw naar de samenstelling van de 85 inwoners wordt gekeken.
Een deel van de zaal is ook van mening dat de gemeente duidelijk naar Den Haag moet communiceren als blijkt dat inwoners negatief tegenover de komst van bijvoorbeeld kerncentrales staan. "Ook al kun je als gemeente niks tegen de komst doen, je kunt wel het signaal afgeven." "Wees niet te volgzaam, maar kijk vooral naar het belang van de inwoners van Borsele", klonk het in de zaal.
Volgende week vindt er opnieuw een bijeenkomst plaats. Aansluitend besluit de gemeenteraad of de plannen die er nu liggen, om de inwoners bij het proces te betrekken, door kunnen gaan.