Na onderzoek in Hedwigepolder blijkt dijkversterking in deel van Nederland niet meer nodig, dat scheelt vele miljoenen

Onderzoek in de Hedwigepolder heeft belangrijke resultaten opgeleverd als het gaat om dijkversterking. Het zorgt er zelfs voor dat een deel van de geplande dijkversterking in Nederland niet meer nodig is. Dat kan 160 miljoen euro besparen, volgens Rijkswaterstaat en het waterschap Hollandse Delta.
De dijk tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor
Een dijk in de Hedwigepolder © Omroep Zeeland
In de polder die is ontpolderd, oftewel teruggegeven aan de natuur, is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het verschil tussen rivierzand en getijdenzand onder dijken. En wat blijkt: getijdenzand - zand dat door de zee is aangevoerd - laat veel minder water door. Die dijken zijn dus sterker. Minimaal 40 procent sterker, volgens de onderzoekers.
Volgens Erik Wagener, directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zijn de uitkomsten van het onderzoek ontzettend belangrijk. "Dijkversterking drijft op innovatie. Nederland staat voor de grootste waterveiligheidsoperatie sinds de Deltawerken. Innovaties als deze maken het verschil bij het behalen van onze dijkversterkingsopgave in Nederland, want werken aan waterveiligheid is nooit af."

Andere landen profiteren ook van deze ontdekking

Nu blijkt dat dijken op getijdenzand zoveel sterker zijn is dijkverzwaring langs de Noordzeekust, rond het IJsselmeer en in het Waddengebied minder of zelfs helemaal niet meer nodig. Dat denkt het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin de waterschappen en Rijkswaterstaat samenwerken.
Ook landen als Duitsland en België kunnen van deze ontdekking profiteren.
Test dijkbelasting Hedwigepolder
Een ander onderzoek dat werd uitgevoerd op een dijk in de Hedwigepolder © Omroep Zeeland
Op de dijken rondom de Hedwigepolder is de afgelopen jaar allerlei onderzoek uitgevoerd. Experimenteren met dijken is normaal gesproken natuurlijk geen optie. Maar omdat de polder onder water werd gezet kon er met de oude dijken van alles uitgeprobeerd worden.