SGP blijft boos en stelt nieuwe vragen over Hedwige-wedstrijd: 'Hoe kán dit?'

De SGP-fractie in Provinciale Staten stelt vragen over de afgelaste wedstrijd voor de Hedwige. Het provinciebestuur trok de wedstrijd voor een nieuwe naam voor de Hedwige gisteren in, nadat er veel kritiek op was gekomen. Hoewel de kou daarmee uit de lucht lijkt, wil de SGP toch weten hoe de wedstrijd tot stand is gekomen.
'Wie heeft de beslissing genomen?'
De provincie en Grenspark Saefthinge waren op zoek naar een nieuwe naam omdat de Hedwige geen polder meer is, nu er met eb en vloed water in de polder stroomt. Dat moet getijdennatuur creëren; compensatie voor natuur die verloren is gegaan tijdens verdiepingen van de Westerschelde. Met een nieuwe naam wilden de opstellers van de wedstrijd ook 'het verleden achter ons laten', gezien het jarenlange felle verzet vanuit Zeeland tegen het onder water zetten van de Hedwigepolder. De winnaar van de namenwedstrijd zou een ballonvaart cadeau krijgen.
Tegenstanders van de wedstrijd vinden een prijsvraag ongepast, gezien het jarenlange verzet vanuit Zeeland tegen de ontpoldering. Op de social media-kanalen van Omroep Zeeland kwamen veel boze reacties binnen. Die liepen uiteen van 'waardeloos' en 'respectloos' tot: 'we maken alles kapot'. Ook de SGP-Statenfractie snapt niets van de wedstrijd. "Hoe kan het zó ver gekomen zijn? Iedereen weet toch hoe gevoelig het dossier van de Hedwigepolder ligt?"

Slordige fout

Met het afgelasten van de namenwedstrijd is de kous voor de SGP-Statenfractie nog niet af. "Het past bij mijn controlerende rol als Statenlid om toch te vragen: hoe is deze fout tot stand gekomen? Want ik zie het echt als een heel slordige fout." Volgens Van de Velde is het college altijd zorgvuldig met het dossier omgegaan; om die reden was er ook geen feestelijke bijeenkomst toen de afgelopen maanden het eerste water in de Hedwige stroomde. "Dat er nu op het einde op deze manier met het dossier wordt omgegaan, had niet mogen gebeuren." De SGP wil weten of het college van Gedeputeerde Staten van de wedsrijd wist en of er een besluit is genomen om de wedstrijd te houden.
'Nieuwe ontpolderingen kunnen zomaar opdoemen'

'Ontpolderingsspook nog niet verdwenen'

De SGP wil dat de Hedwige juist zijn naam houdt, als aandenken aan de Zeeuwse strijd tegen de ontpoldering. Volgens Van de Velde is het 'ontpolderingsspook' nog niet verdwenen uit Zeeland. "Dat kan zomaar ineens weer opdoemen. Je hoort nu soms alweer praten over een nieuwe verdieping, omdat er steeds grotere schepen door de Westerschelde komen. Laten we alert blijven en dit nooit vergeten."

Honderden reacties uit het hele land

Harold van de Velde zegt de afgelopen dagen honderden reacties te hebben gekregen uit alle delen van het land. De SGP-er zegt uit het hele land verontwaardigde reacties te hebben gekregen op de wedstrijd. "Dan zie je: het leeft niet alleen in Zeeland, maar ook echt breder."