Statenfracties willen rem op groei Roompot Kamperland

De Statenfracties van PvdA/GroenLinks, BBB, JA21, D66 en PvZ willen dat het provinciebestuur op de rem trapt bij de uitbreiding van de Roompot bij Kamperland. Er is geen draagvlak voor verdere groei van het toerisme, schrijven de vijf partijen in een brief aan Gedeputeerde Staten.
Roompot Water Village Kamperland
Een impressie van Roompot Water Village Kamperland © Roompot
De brief met twintig vragen over de uitbreiding is ingediend door Inez Flameling (PvdA/GroenLinks), Kees Hanse (BBB), Gert Heijkoop (JA21), Wouter Versluijs (D66) en Francois Babijn (PvZ). De partijen hebben samen 19 van de 39 Statenzetels in Provinciale Staten. De schrijvers verwijzen daarbij naar de online petitie tegen de uitbreiding met 29 hectare, die inmiddels meer dan drieduizend keer is ondertekend.

Provinciale verantwoordelijkheid

Bezorgde inwoners hebben bij de gemeente een lijst met meer dan 350 zienswijzen en vragen ingediend, merken de vijf Statenleden op. Hoewel de gemeentelijke planprocedures nog gaande zijn, wijzen de briefschrijvers het college van Gedeputeerde Staten op de provinciale verantwoordelijkheden. "De provincie is verantwoordelijk voor het uitgeven van de wnb-vergunning (Wet natuurbescherming, red.) en voor gemeente-overspannend beleid rondom klimaat, water en infrastructuur. Daarnaast dienen plannen te voldoen aan de provinciale omgevingsverordening."

Grens bereikt

De voorgenomen uitbreiding van Roompot Kamperland heeft tot maatschappelijke onrust geleid, constateren de fracties. "Een groot deel van de Zeeuwse bevolking vindt dat er een grens is gekomen aan de uitbreiding van grootschalige toeristische accommodaties", constateren ze. "Het draagvlak voor toerisme is dalende." De ondertekenaars vinden niet dat de groei van Roompot in Kamperland leidt tot een kwaliteitsverbetering.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.