Hugo de Jonge tegen provincies: 'Ga op zoek naar meer woningbouwlocaties'

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening roept provinciale politici op zich scherp te richten op de bouw van nieuwe woningen. Zeker nu volgend jaar een terugval in de woningproductie wordt verwacht. De minister schreef dat in een brief aan alle provinciebesturen, waaronder dat van Zeeland.
Hugo de Jonge zet zijn handtekening onder de Zeeuwse Woondeal
Hugo de Jonge zet zijn handtekening onder de Zeeuwse Woondeal in maart dit jaar © Omroep Zeeland
De brief is een oproep aan provinciale politici die bezig zijn met de formatie van nieuwe besturen. De Jonge benadrukt het belang van een goede en betaalbare woning voor iedereen en noemt volkshuisvesting een 'gezamenlijke taak van gemeenten, provincies en Rijk'.

'Ontbroken aan sturing'

In de brief geeft De Jonge toe dat het Rijk in het verleden te weinig regie heeft gevoerd op het onderwerp huisvesting. 'De afgelopen jaren is de rol van de overheid bij de volkshuisvesting te klein geworden. Het heeft grotendeels ontbroken aan sturing vanuit de overheid op de woningbouwopgave.'
Verder schrijft de minister: 'Provincies hebben een belangrijke rol bij de regie op de volkshuisvesting en het is noodzakelijk om daarbij voldoende ruimte te bieden voor woningbouwlocaties.'

'Extra inzet is nodig'

De Jonge verwacht volgend jaar een tijdelijke teruggang in de woningbouwproductie en daarom is volgens hem 'extra inzet' nodig van alle partijen. 'Dat vraagt om intensivering van de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen', schrijft hij in de brief.

Beloftes

Om die teruggang tegen te gaan wil De Jonge er vaart achter zetten: in zijn brief schrijft hij dat het Rijk 11 miljard investeert in de bouw van nieuwe woningen én hij belooft snel met nieuwe maatregelen te komen om de woningbouw te versnellen. 'Op korte termijn kom ik met een start-bouwimpuls, zodat projecten die klaar staan om te starten door kunnen gaan, ondanks de slechtere economische omstandigheden.'
Verder wil de minister met het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting het mogelijk maken dat provincies meer te zeggen krijgen op het gebied van woningbouwlocaties.
Nieuwbouw appartementen Oost-Souburg
Nieuwbouw woningen Zeeland blijft achter © OZ
De Jonge onderstreept in de brief de zogeheten woondeals die zijn gesloten. In heel Nederland zijn dat er 35. In de Zeeuwse Woondeal is afgesproken 16.500 woningen te bouwen die er in 2030 moeten staan. De deal is ondertekend door de provincie, de woonwethouders van de Zeeuwse gemeenten, afgevaardigden van de bouwsector en de minister zelf.

Politieke onderhandelaars

De Jonge richt zijn brief aan de commissarissen van de Koning, maar hij is eigenlijk bedoeld voor de politieke onderhandelaars. Voldoende betaalbare woningen was dan ook een belangrijk onderwerp tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van maart dit jaar. 'Ik verzoek u deze brief onder de aandacht te brengen bij de deelnemers aan de formatiebesprekingen in uw provincie door deze brief aan hen door te geleiden.'