Zó lang moet je op een afspraak in een Zeeuws ziekenhuis wachten

Veel Zeeuwse patiënten moet nu één of twee dagen langer wachten op een behandeling of diagnose dan vier weken geleden het geval was. De gemiddelde wachttijd per behandeling is in Terneuzen opgelopen van 20 naar 22 dagen en in Vlissingen van 47 naar 48 dagen.
Ambulance ziekenhuis Adrz
Alle ziekenhuizen zijn verplicht om iedere twee weken een update te geven van hun wachttijden © Omroep Zeeland
De gemiddelde wachttijd in Goes was 61 dagen en dat is nog steeds zo. Het blijkt allemaal uit de nieuwste cijfers (per 30 mei) van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de wachttijd zijn zaterdagen en zondagen inbegrepen.

Doorsnee van Nederland

In onderstaande tabel zijn de wachttijden van de ziekenhuizen in Goes, Terneuzen en Vlissingen gegeven, met daarnaast (om te vergelijken) de doorsnee wachttijd voor deze behandeling/diagnose in Nederland als geheel.
NB: De tabel is over diverse pagina's verdeeld. Klik rechtsboven om de volgende pagina te zien.
Alle ziekenhuizen zijn verplicht om iedere twee weken een update te geven van hun wachttijden. Die regel is ingevoerd tijdens de coronapandemie, om zicht te krijgen op eventuele overbelasting.

Korter dan doorsnee

Het ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen heeft bij 27 van de 36 soorten behandelingen/diagnoses een wachttijd die korter is dan de Nederlandse doorsnee. Dat betekent dat je in die gevallen sneller wordt geholpen dan in de meeste andere Nederlandse ziekenhuizen. Daarmee scoort het ziekenhuis beter dan de collega's aan de overkant.
Het Adrz in Goes scoort op 10 van de 41 afspraken met kortere wachttijden dan doorsnee en het Adrz in Vlissingen acht van de 25 afspraken.

Doorsnee

In dit bericht wordt in navolging van wat gebruikelijk is bij het CBS het woord doorsnee gebruikt om het midden van een rij getallen aan te duiden. Maar anders dan het woord gemiddelde. Het gaat bij deze doorsnee namelijk om de mediaan van een rij getallen. Die krijg je als je alle getallen (in dit geval de wachttijden per behandeling van alle ziekenhuizen) op een rijtje zet en dan het getal in het midden van die rij aanwijst. Je snijdt zogezegd die rij doormidden.