Groot deel van Zeeland heeft alweer een neerslagtekort

Na een nat voorjaar heeft een groot deel van Zeeland, net als de rest van het land, weer te maken met droogte. Het neerslagtekort is nu alweer groter dan normaal en zal de komende weken verder oplopen, staat in de Droogtemonitor. Desondanks blijft er voorlopig voldoende water beschikbaar.
Neerslagtekort
Het kaartje geeft de zogenoemde SPI-index weer. In donkerrode gebieden is het neerslagtekort het grootst, in lichtblauwe gebieden is er (nog) een overschot © Droogtemonitor
Tot half mei viel er volop regen in Nederland, waardoor het grondwaterpeil voor het eerst in lange tijd weer op niveau was. Maar nu het weer een paar weken droog is, begint dat te veranderen. Het neerslagtekort is inmiddels opgelopen 'tot boven de mediaan', is te lezen in de Droogtemonitor. Dat betekent dat het duidelijk droger is dan normaal.
Met de warmte die in aantocht is, zal dat alleen maar erger worden. Regen wordt er voorlopig niet verwacht, terwijl er door de zonneschijn en de warmte extra veel verdamping is.

Droogtemonitor?

De droogtemonitor wordt gemaakt door de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling van het Watermanagementcentrum Nederland. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie van de waterschappen, Rijkswaterstaat, het KNMI, de provincies, het ministerie van LNV en Vewin. De droogtemonitor wordt wekelijks bijgewerkt.
Op het kaartje is duidelijk te zien waar de droogte nu al merkbaar is. In Zeeland is dat vooral op Schouwen-Duiveland, waar een gebrek aan zoet water sowieso al een groot probleem is. Ook op Walcheren, Noord-Beveland en in het westen van Zeeuws-Vlaanderen is er een neerslagtekort. Op Zuid-Beveland en in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen valt het nog mee. Rond Terneuzen en Axel is er zelfs een overschot aan neerslag, al duurt dat vermoedelijk niet lang meer.

Nog geen sproeiverboden

De grondwaterstanden zijn nog goed, maar zullen gaan dalen. Waterschappen bereiden zich daarop voor door buffers aan te leggen. Vooralsnog is er nog geen sprake van serieuze droogteproblemen, verzilting, schade aan de natuur of snel afnemende waterkwaliteit. Ook uitgebreide sproeiverboden zijn voorlopig niet nodig, want alle waterschappen kunnen nog aan de watervraag voldoen.