Met spoed gezocht: locaties om flexwoningen te kunnen bouwen

Langzaam, misschien wel te langzaam, zie je ze op steeds meer plekken verrijzen: flexwoningen om de acute woningnood te bestrijden. Het gaat om tijdelijke huurwoningen voor starters, spoedzoekers en statushouders, die maximaal 15 jaar blijven staan. De overheid vindt dat gemeenten zo snel mogelijk moeten gaan bouwen en stimuleert dat door subsidie te geven. In een enkele gemeente staan de eerste flexwoningen er al, maar de meeste Zeeuwse gemeenten zijn nog niet zover.
Met spoed gezocht: locaties om flexwoningen te kunnen bouwen
Terneuzen en Middelburg hebben inmiddels (deels) aan de vraag van de overheid voldaan. In de gemeente Terneuzen zijn er in de afgelopen tijd een aantal flexwoonprojecten gerealiseerd en ook in Middelburg zijn de eerste 52 flexwoningen een feit. Op de Bevelanden bevinden de plannen zich in een vergevorderd stadium. In totaal willen de vijf gemeenten 450 flexwoningen gaan bouwen. In verschillende dorpen en steden zijn al locaties aangewezen. Ook Veere heeft concrete plannen. De overige gemeenten zitten nog in de oriënterende fase.

Tussen de moskee en het Leger des Heils

De flexwoningen in Middelburg zijn inmiddels gebouwd tussen de moskee en het Leger des Heils. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er een stuk grond beschikbaar kwam en woningcorporatie Woongoed Middelburg heeft de woningen laten neerzetten. "Het hele traject vanaf de eerste gesprekken met de gemeente, het zoeken naar een geschikte locatie, het aanvragen van alle vergunningen, het bouwrijp maken de grond en het neerzetten van de woningen, heeft nog geen anderhalf jaar geduurd en dat is heel snel", aldus directeur Renier de Jonge.

Statushouders en spoedzoekers

In de Middelburgse flexwoningen komen zowel statushouders als spoedzoekers te wonen. Statushouders zijn mensen met een asielstatus die hier in Nederland mogen blijven en in aanmerking komen voor een woning. Volgens wethouder Rutger Schonis kan een spoedzoeker iedereen zijn met een woningvraag. "Dat kunnen dus studenten zijn die klaar zijn met hun studie en op zoek zijn naar een woning. Maar ook mensen die in scheiding liggen en mensen die om welke reden dan ook op zeer korte termijn een woning nodig hebben."
Flexwoningen Zeeland
De nieuwe flexwoningen in Middelburg © Omroep Zeeland
Dat Middelburg zo snel heeft kunnen handelen heeft volgens Schonis te maken met twee factoren. "We hadden als gemeente de grond in eigendom en we hadden als partner Woongoed Middelburg die op een vrij eenvoudige manier aan deze woningen kon komen. En ja, dan kun je heel snel zaken doen met elkaar." Het vinden van een geschikte locatie om de flexwoningen te laten bouwen is voor veel andere gemeenten een struikelblok. "Een goede locatie is wel fundamenteel", benadrukt Schonis.
Je moet als gemeente wel een plek hebben waar je de woningen neer kan zetten.
Rutger Schonis - Wethouder Middelburg
De beheer van de woningen wordt verzorgd door Gapph Vastgoedbeheer. Manager Bart van der Straten merkt dat deze manier van bouwen voor gemeenten nog redelijk nieuw is. "Het is daardoor ook spannend om knopen door te hakken. Je moet als gemeente keuzes durven te maken en dat heeft Middelburg gedaan." Volgens Van der Straten is dat het grote verschil met andere gemeenten, waar het er soms wat stroperig aan toegaat.
Flexwoningen Zeeland
Flexwoningen kunnen snel worden gebouwd © Provincie Zeeland
Om ervoor te zorgen dat de toekomstige bewoners van de flexwoningen een goede start maken, zijn het Wijkteam Stromenwijk en Stichting Welzijn Middelburg ook bij het project betrokken. Volgens welzijnswerker Daryoush Shirzadi is het heel belangrijk dat de mensen het gevoel krijgen dat ze erbij horen als ze ergens komen wonen. "Onze rol omvat eigenlijk maar twee woorden: integratie en participatie. Mensen ondersteunen en begeleiden en zorgen dat de normen en waarden die hier gelden worden nageleefd en iedereen rekening met elkaar houdt."

Een mooie bijkomstigheid

Dat de Middelburgse flexwoningen in de buurt van de moskee en het Leger des Heils zijn gebouwd, vindt de wethouder een mooie bijkomstigheid. "Het was geen bewuste keuze, maar achteraf ben ik er wel blij mee dat de woningen hier gebouwd zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze instellingen de nieuwe bewoners gaan helpen om een weg te vinden in de Nederlandse samenleving."