Vertraging kost Nieuwe Sluis 90 miljoen euro extra, totale meerkosten zo'n 240 miljoen euro

De bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen valt nog eens 87,1 miljoen euro duurder uit. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van een Vlaams parlementslid. Inmiddels zijn de totale kosten opgelopen tot bijna 1,2 miljard euro. Dat is zo'n 240 miljoen euro meer dan het oorspronkelijke aanbestedingsbedrag. De overschrijding heeft onder meer te maken met de coronacrisis en vervuilde grond. Daardoor loopt de bouw van de zeesluis vertraging op. De vraag is nu wie er voor de extra kosten moet opdraaien.
Werkzaamheden nieuwe Sluis Terneuzen (12 februari 2022)
Het sluizencomplex in Terneuzen (archieffoto uit februari 2022) © ANP
De vertragingskosten worden genoemd in een document van het Vlaams Parlement. Stijn de Roo, Vlaams parlementslid voor CD&V, legde vragen over de bouw van de Nieuwe Sluis neer bij het Vlaams ministerie van mobiliteit en openbare werken, toen duidelijk werd dat de Nieuwe Sluis niet in 2023 klaar zou zijn, maar pas eind 2024.

Miljarden euro's

Uit de antwoorden blijkt dat het huidige projectbudget is geraamd rond 1,1 miljard euro, maar dat de teller aan het eind van het project oploopt naar 1,2 miljard euro; 87,1 miljoen meer. Door de vertragingskosten dus. Eigenlijk zou de Nieuwe Sluis rond de 935 miljoen euro kosten, dat bedrag werd in 2016 genoemd. Als de Nieuwe Sluis klaar is in 2024 zou het budget met meer dan 240 miljoen euro zijn overschreden.
Wie er voor de extra kosten opdraait is nog onduidelijk. Vlaanderen of Nederland? In het Vlaams Parlement is daar nog geen akkoord over bereikt en 'spreken de bevoegde ambtenaren en hun medewerkers elkaar frequent tegen'. De totale te verdelen meerkosten zal dan ook pas 'volledig gekend zijn bij het einde van het project', aldus het parlement.
De Nieuwe Sluis, die in het sluizencomplex van Terneuzen komt, wordt gebouwd zodat er in de toekomst grotere zeeschepen over het Kanaal van Gent naar Terneuzen naar de haven van Gent kunnen varen.
De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opdrachtgever en aannemerscombinatie Sassevaart bouwt de sluis.
De kosten voor de sluis zouden eerst 935 miljoen euro zijn. De verdeling was toen: Nederland 190 miljoen euro, Europa betaalt 48 miljoen en de rest wordt betaald door België.
Nu bedraagt de bouw van de Nieuwe Sluis 1,1893 miljard euro.
In mei liet de Nederlandse minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat weten, dat de Nieuwe Sluis in het laatste kwartaal van 2024 klaar moet zijn. De opleveringsdatum werd uitgesteld door de aanwezigheid van pfas in de bodem, het verwijderen van objecten in de ondergrond en de coronacrisis waardoor er minder personeel beschikbaar was.

Geen reactie

Het verwijderen van objecten in de ondergrond, zoals oude gebouwen en kleine bodemverontreinigingen, zorgden ook voor vertraging. Hier was in de planning geen rekening mee gehouden. Om nog meer vertraging te voorkomen is er een extra onderzoek opgezet.
Bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen kunnen ze niet op de extra kosten reageren. Alleen de oorzaken benoemen, zoals hierboven staan vermeld.