Gemeenten zetten samen in op dienstverlening

MIDDELBURG - De verschillende gemeenten hebben daarvoor plannen gemaakt. De Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland worden allemaal geconfronteerd met bezuinigingen.
Inkoopvoordeel Door samen op te trekken hopen ze bijvoorbeeld inkoopvoordelen te behalen. Ook willen ze beter samenwerken op het gebied van ICT, belastingen, salarisadministratie en leerlingenvervoer. Luister naar Aart van den Brink, gemeentesecretaris van Middelburg. Hij legt uit wat er gaat veranderen:
Banenverlies De betere samenwerking zou op termijn kunnen zorgen voor banenverlies, maar gedwongen ontslagen zullen er niet vallen, aldus de gemeenten. De ondernemingsraden en het personeel van de vier gemeenten zijn over het plan ingelicht.