Tientallen Zeeuwse ondernemers ongerust over vol stroomnet

Tientallen ongeruste ondernemers hebben de afgelopen weken contact gezocht met werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland en met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland. De bedrijven maken zich zorgen over het elektriciteitsnet in onze provincie. Netbeheerder TenneT liet vier weken geleden weten dat het Zeeuwse elektriciteitsnet vol zit en dat er een voorlopige stop komt voor nieuwe aanvragen.
De oude en nieuwe hoogspanningsmasten bij Rilland 380 kv
De oude en nieuwe hoogspanningsmasten bij Rilland © Omroep Zeeland
Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat sprak vandaag over de problemen op het elektriciteitsnet in Zeeland. Eerst met VNO-NCW en daarna met Impuls Zeeland. Dat de gesprekken middenin de zomervakantie plaatsvinden geeft wel aan hoe nijpend het probleem is.
De voorlopige stop die TenneT heeft afgekondigd is funest voor nieuwe bedrijven die willen aansluiten op het elektriciteitsnet. Zij kunnen hierdoor niet starten met ondernemen. Ook bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen moeten wachten. De economische ontwikkeling in Zeeland loopt zo vertraging op.

Verduurzaming in de knel

Het elektriciteitsnet in Zeeland wordt wel uitgebreid de komende tijd, maar dat gaat te langzaam. De vraag is veel groter dan het aanbod. Veel Zeeuwse industriële grootverbruikers willen verduurzamen en daar is stroom voor nodig. Die verduurzaming komt nu dus in de knel.
Om een goed beeld te krijgen van de zorgen onder de leden heeft VNO-NCW een enquête uitgezet. Ook Impuls Zeeland vraagt aan Zeeuwse ondernemers om hun problemen vanwege de aangekondigde stop te melden.
Elektriciteitsmasten van TenneT in Zuid-Beveland
Elektriciteitsmasten van TenneT in Zuid-Beveland © Omroep Zeeland
Albert Meiresonne, manager internationaliseren bij Impuls Zeeland, zegt hierover:
"Ondanks dat het vakantie is, hebben al tientallen ondernemers zich bij ons gemeld. Veel van deze meldingen zijn ondernemers die nog geen concrete plannen hebben ingediend, dus nog niet op de wachtlijst staan, maar wel ideeën hebben voor de toekomst. Zij maken zich zorgen over hoe het bedrijf zich nu verder kan ontwikkelen. Op die lijst staan ook een aantal internationale bedrijven die zich hier wilden vestigen en nu hun plannen in rook zien opgaan. Hier zitten ook bedrijven bij die juist een bijdrage aan de energietransitie kunnen leveren."

Bijeenkomst in september

De manager laat weten dat er nu een bijeenkomst plaats gaat vinden op 26 september waar ondernemers voor worden uitgenodigd. VNO-NCW, Impuls Zeeland, de provincie en TenneT zijn daarbij aanwezig. "Ondernemers kunnen dan hun verhaal doen en horen wat voor plannen er zijn, waar zij dan op kunnen anticiperen", zegt Meiresonne.
De gesprekken van vandaag zijn de eerste in een reeks die moeten leiden tot een oplossing. Binnenkort willen de provincie, VNO-NCW en Impuls Zeeland om de tafel met netbeheerders TenneT en Stedin.
En op 1 september komt de Energieraad bijeen. In deze raad zitten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en leveranciers van elektriciteit en gas. Op 7 september staat een online sessie voor raadsleden en Statenleden gepland en op 13 september vindt er een overleg plaats met de wethouders van de Zeeuwse gemeenten.

Praten en versnellen

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat zegt hierover: "Onze rol is zorgen dat gesprekken gevoerd blijven worden en dat de gevolgen snel en scherp in beeld komen. Daarnaast hebben we een aanjagende rol voor een aantal projecten die we moeten versnellen. Een voorbeeld is de 380kv verbinding naar Zeeuws-Vlaanderen. Hierover voeren we deze week nog overleg met de minister van Energie en Klimaat. Dit geldt ook voor andere projecten. Nog té vaak verzanden deze in procedures. Dit moet beter. Het gebruiken van onze kennis van Zeeland, haar ondernemers en het sneller meebewegen helpt."