Verrassend veel vlinders verstopt in de mosterd

Een zwerm van duizenden koolwitjes verraste ecoloog Lucien Calle deze week op een mosterdveld in Philippine. Hele wolken vlinders kleurden de lucht boven het mosterdveld wit. Het was volgens Stichting Landschapsbeheer Zeeland een bijzonder en hoopgevend tafereel.
Koolwitje
Een koolwitje op een blad © Astrid Wiessner Hoog
De ecoloog bevond zich toevallig bij het mosterdveld. Zodra de zon scheen, vlogen de vlinders de lucht in. Ze fladderden steeds achter elkaar en verplaatsten zich in slierten laag over de akkers. Telkens wanneer de zon verdween, streken de dieren weer neer.

Zeker tienduizend vlinders

Vermoedelijk zijn de rupsen van de vlinders opgegroeid in het mosterdperceel, want de bladeren van de planten waren overal flink aangevreten. Een schatting van het exacte aantal durft Calle niet goed aan, maar het moeten er zeker tienduizend geweest zijn.
Volgens Stichting Landschapsbeheer Zeeland gaat het om een bijzondere vondst, omdat het helemaal niet zo goed gaat met de vlinders in Nederland. Ook niet in het agrarische gebied, waar de grootschaligheid van de landbouw niet veel ruimte voor hen overlaat. Niet alleen zag Calle deze week veel vlinders, onder de vlinders bevonden zich ook nog eens een groot aantal parende beestjes. Dat belooft dus nog meer mooie taferelen voor de toekomst.

Het koolwitje

Overal in Nederland komt het koolwitje voor. Er zijn al lange tijd geen grote trekvluchten meer waargenomen, wat kan duiden op een achteruitgang in de verspreiding van de soort. Ook blijkt uit modelberekeningen dat de klimaatverandering invloed heeft op de koolwitjes. Als enige van dertig onderzochte soorten zal het koolwitje achteruit gaan door de opwarming van de aarde.
Bron: De Vlinderstichting
Koolwitjes boven mosterdperceel
Beelden van de vlinders boven het veld © Stichting Landschapsbeheer Zeeland