'Nieuwe kerncentrales kunnen niet gebouwd worden in Sloegebied'

Er is niet genoeg ruimte om eventuele nieuwe kerncentrales in het Sloegebied te bouwen. Dat concludeert stedenbouwkundige Kees Thielen uit Heinkenszand uit berekeningen. Volgens hem is er niet genoeg ruimte om alles binnen het aangewezen gebied te bouwen terwijl dat volgens de overheid wel zou moeten.
Ruimtegebrek nieuwe kerncentrales
Het Sloegebied is volgens de wet het gebied dat gebruikt mag worden als vestigingsplaats voor grootschalige elektriciteitsopwekking. Mocht er volgend jaar besloten worden dat er twee nieuwe kerncentrales in Zeeland komen, dan moeten die in het Sloegebied komen. Maar de ruimte is daar een probleem volgens stedenbouwkundige Thielen: "Ik heb een berekening op schaal gemaakt waarbij ik rekening heb gehouden met de plannen die er al bestaan in het Sloegebied. Dan blijkt dat er tientallen hectare te weinig zijn om de kerncentrales te bouwen. Als je het zonnepark in de buurt van de huidige centrale weghaalt en een dijk verlegt, is er wel ruimte voor de centrales zelf. Maar de bouw gaat natuurlijk veel meer ruimte in beslag nemen. Die ruimte is er niet."

Vergelijking met Engelse centrale

De berekening van Kees Thielen is gebaseerd op de ruimte die gebruikt wordt bij de bouw van de nieuwe Engelse kerncentrale Hinkley Point C. "Daar hebben ze ongeveer 175 hectare gebruikt. Ik had ook naar andere kerncentrales in aanbouw buiten Europa kunnen kijken maar die gebruiken nog veel meer ruimte. Hinkley is een goede vergelijking omdat de Zeeuwse kerncentrales daar waarschijnlijk op moeten gaan lijken."

Protestgroep

Kees Thielen is stedenbouwkundige maar ook verbonden aan 'Borsele tot de Kern', een groep tegenstanders van de eventuele kerncentrales. De vraag is dan ook of zijn berekening over het gebrek aan ruimte nog wel objectief is. "Ik heb dit onderzoek op eigen titel gedaan en vanuit mijn vakgebied. Daarnaast heb ik dit gepresenteerd aan allerlei instanties zoals het ministerie en de gemeente. Ik heb iedereen gevraagd of er dingen niet klopten. Naar aanleiding daarvan heb ik een paar dingen aangepast maar verder is er geen commentaar meer gekomen."
Stedenbouwkundige Kees Thielen
Stedenbouwkundige Kees Thielen © Omroep Zeeland
In theorie zou het probleem van ruimtegebrek makkelijk opgelost moeten kunnen worden. De bouwers kunnen tenslotte besluiten om tijdens de bouw bijvoorbeeld beton buiten het Sloegebied te maken en dat met vrachtwagens of schepen naar het Sloegebied te vervoeren. Toch zit dat wat ingewikkelder.

Voorwaarden van burgers

De gemeente heeft de Borselse Voorwaarden Groep in het leven geroepen. Deze groep van ongeveer honderd inwoners werkt in vijf bijeenkomsten aan de Borselse Voorwaarden en overhandigt deze in januari aan de gemeenteraad. De gemeente heeft gezegd dat deze voorwaarden in principe worden overgenomen zolang er geen wettelijke beperkingen zijn. Die worden dan ook weer meegenomen in de onderhandelingen met het ministerie. Deze groep heeft aangegeven bang te zijn voor overlast en heeft als voorwaarde gesteld dat de bouw binnen het Sloegebied gaat plaatsvinden.

Andere oplossingen?

De uiteindelijke beslissing voor de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland zal worden genomen door de nieuwe minister van Economische Zaken en klimaat. In theorie hoeft hij of zij zich niets aan te trekken van de Zeeuwse mening. Het zal wel veel kwaad bloed zetten in de buurt als er niet naar geluisterd wordt. Maar volgens Thielen zijn er nog mogelijkheden, al zijn ze ingewikkeld: "Misschien wordt wel besloten bestaande bedrijven op te kopen zodat hun terrein beschikbaar komt. Maar dat is duur en complex."
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het laatste woord in dit onderwerp maar is er nog niet uit: "Het is op dit moment nog niet te zeggen hoeveel ruimte er nodig is voor de eventuele komst van twee kerncentrales. Naar verwachting starten komende maand verschillende onderzoeken, onder meer naar of de komst van twee kerncentrales in de locatie Borssele mogelijk is. Beperkte ruimte en invloed op de leefomgeving zijn daarbij expliciet factoren waar de onderzoeken naar moeten kijken. Onderzoek is nodig om tot een weloverwogen besluit te komen. Daarbij zijn ook nog keuzes te maken die invloed hebben op het ruimtegebruik (bijv. doe je alles op één plek zoals Hinkley Point, of onderdelen verdeeld over locaties). De resultaten worden zoveel mogelijk openbaar gemaakt."