Hotel Van der Valk in Goes is in beeld voor de tijdelijke opvang van asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij de gemeente Goes een verzoek ingediend om asielzoekers op te mogen vangen in het Hotel Van der Valk net buiten de stad. Dit als tijdelijke vervangende locatie voor de noodopvang in de Zeelandhallen die vanaf 1 januari de deuren sluit.
Van der Valk Goes
Hotel van der Valk in Goes © Omroep Zeeland
De hotelketen Van der Valk gaat naast het bestaande hotel een nieuwe toren bouwen. Tijdens de bouw zouden de asielzoekers hun intrek in het hoofdgebouw kunnen nemen. Het grootste gedeelte van het huidige hotelcomplex wordt gesloopt, maar het hoofdgebouw blijft wel overeind.

Eind september besluit

Maar eerst moet de gemeente daar toestemming voor geven en zover is het nog niet, zo blijkt uit navraag. "De gemeente is in gesprek met COA om te kijken of het verzoek binnen de gemeentelijke voorwaarden past.", laat Goes schriftelijk weten. "We verwachten eind september een besluit te kunnen nemen. Dan kunnen we ook meer duidelijkheid geven."
Noodopvang Goes Zeelandhallen
De huidige noodopvang in Goes voldoet niet aan de eisen © Omroep Zeeland
Om hoeveel asielzoekers het gaat kan de gemeente ook nog niet zeggen. Het hotel heeft volgens de website meer dan 100 kamers. De gemeente laat wel weten dat het gaat om een verhuizing van de asielzoekers in de Zeelandhallen naar een nieuwe plek: "De aanvraag betreft een alternatief voor de opvang in de Zeelandhallen, geen aanvulling. Het uitgangspunt is voor ons kwalitatief betere opvang. Het in stand houden van de Zeelandhallen als tijdelijke opvanglocatie is niet langer wenselijk." Goes is voor de langere termijn bezig met het opzetten van een nieuw, permanent asielzoekerscentrum.

COA

Timo Waarsenburg van COA Zeeland wil niet veel kwijt over de kwestie maar bevestigt dat er een verzoek naar de gemeente is gegaan voor het opvangen van asielzoekers in hotel Van der Valk. "De nood voor opvang is nog steeds enorm hoog", zegt Waarsenburg aan de telefoon. "In Goes hebben we nu een noodopvang die eigenlijk al te lang open is, en waar de kwaliteit van opvang niet om over naar huis te schrijven is. We doen in het land al meer zaken met Van der Valk en omdat de Zeelandhallen vervallen volgend jaar zou het hotel een alternatief kunnen zijn."