Dorpsraad: 'Bouw kerncentrale buiten Sloegebied onaanvaardbaar'

Als de bouw van twee nieuwe kerncentrales niet volledig in het Sloegebied kan plaatsvinden is dat onaanvaardbaar. Dat zegt de dorpsraad van Borssele. Uit een berekening van een stedenbouwkundige blijkt dat er in het Sloegebied waarschijnlijk te weinig ruimte is om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Een deel van de bouw buiten het gebied plaats laten vinden is voor de dorpsraad geen optie: "Dat zorgt voor nog meer overlast. Daar is onze infrastructuur niet op ingericht."
Het dorp Borssele met de kerncentrale op de achtergrond
Het dorp Borssele met de kerncentrale op de achtergrond © ANP
Tussen de huidige kerncentrale en het dorp Borssele ligt een groene zone, de Sloerand, van ongeveer een kilometer breed. Dat was een van de compensatiepunten bij de bouw van de bestaande kerncentrale. Voor de dorpsraad is dat een belangrijke strook. Martie Karelse: "De Sloerand is van vitaal belang om het dorp aantrekkelijk en leefbaar te houden. Dorpsraad en inwoners hebben zich altijd ingezet om de Sloerand te voltooien maar het is nog steeds niet af. Het is belangrijk als visuele afscherming en om de geluidsbelasting te beperken. Een mogelijke uitbreiding van het Sloegebied richting dorpen is een heel grote zorg."

Productie buiten Sloegebied

In theorie zou het ruimtegebrek voor de bouw van nieuwe kerncentrales opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld het beton te produceren in Goes en dat met vrachtwagens naar het Sloegebied te rijden. Maar daar is Karelse fel op tegen: "Dat zorgt voor nog meer overlast. Onze infrastructuur is daar niet op ingericht. Er zijn hier zoveel plannen. We hebben niet alleen te maken met de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Er is sprake van een opeenstapeling van projecten, zoals aanlanding van windparken op zee, parkeerplaats voor truckers, een waterstofproject. Bij deze projecten ontbreekt de regie voor het gebied als geheel."
Luchtfoto van kerncentrale Borssele
Luchtfoto van kerncentrale Borssele © ANP
Een lid van de dorpsraad is onlangs met de Borselse Voorwaarden Groep naar Hinkley Point in Engeland geweest. Daar wordt een kerncentrale gebouwd die waarschijnlijk redelijk te vergelijken is met de Zeeuwse plannen. Dat heeft twijfels veroorzaakt bij de dorpsraad: "Uit het bezoek aan Hinkley Point C leren we dat de bouw hoe dan ook overlast gaat geven. Zeker het geluid gedurende de grondwerkzaamheden (2 à 3 jaar lang). Ook stof, licht en trillingen. Het is niet moeilijk te begrijpen, dat de afstand tot de bouwlocatie heel veel verschil kan maken voor de overlast. Wij vragen ons af of een bouwproject van dergelijke omvang op geringe afstand van bewoning wel toegestaan is op grond van bouwvoorschriften of VNG-richtlijnen."

Dorpsraad wil Maasvlakte

De beslissing rondom de bouw van twee nieuwe kerncentrales wordt waarschijnlijk pas volgend jaar genomen. De mening van de dorpsraad is duidelijk: "We hopen nog steeds dat men, vanwege de beperkte ruimte in het Sloegebied, uiteindelijk voor de locatie op de Maasvlakte kiest. Twee nieuwe kerncentrales inclusief alle reeds geplande projecten passen simpelweg niet en ondermijnen de leefbaarheid in en rond ons dorp Borssele."

Gemeente wil ook binnen Sloegebied

Ook de gemeente Borsele is duidelijk. 'Wat de gemeente betreft worden de huidige grenzen van het Sloegebied gerespecteerd voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Behoud van leefkwaliteit van onze dorpen staat voor ons bovenaan de prioriteitenlijst.'