Heel veel geld voor kernenergie, bezorgde deltacommissaris en kritische Zeeuwse overheden: Dit is Prinsjesdag voor Zeeland

De koning meldde vandaag niet veel interessants voor Zeeland in het bijzonder, in de Troonrede, maar in de gepresenteerde Miljoenennota vielen wel dingen op. Honderden miljoenen voor onderzoek naar kernenergie, bijvoorbeeld. De gezamenlijke Zeeuwse overheden kwamen met een kritische kanttekening en de deltacommissaris met waarschuwing dat droge voeten houden lastig wordt met het voorgenomen budget.
Miljoenennota
Miljoenennota © ANP
Op Jo-Annes de Bat na waren alle gedeputeerden aanwezig in het provinciehuis van Zuid-Holland waar ze de troonrede op een scherm volgden. Commissaris van de Koning Han Polman was aanwezig in de schouwburg van Den Haag. Voor gedeputeerde Wilfried Nielen was het zijn eerste Prinsjesdag in functie. Hij en andere gedeputeerden uit alle provincies lunchten in het Provinciehuis van Zuid-Holland. Tegen verslaggever Simone Gideonse vertelde hij te hopen op aandacht voor de regio in de troonrede.

Algemene uitspraken

Dat viel enigszins tegen. De troonrede was er één van algemene uitspraken. Werd er vorig jaar nog iets gezegd dat voor Zeeland in het bijzonder belangrijk was, namelijk kernenergie, sprak de koning dit jaar in algemene bewoordingen over de uitdagingen die een nieuw kabinet straks moet aangaan. Alleen door het noemen van de slavernijexcuses, die onder meer door Vlissingen, Middelburg en de provincie werden uitgesproken, raakte de Troonrede onze provincie. Toch haalden de Zeeuwse gedeputeerden de landelijke termen van de koning naar zich toe. "Ik hoor over aandacht en geld voor wonen", reageert gedeputeerde Dick van der Velde. "Daar zijn we in Zeeland blij mee. Maar de vraag blijft wel: 'Welke boter krijgen we bij de vis?'"
Gedeputeerde Wilfried Nielen
Gedeputeerde Wilfried Nielen in Den Haag © Omroep Zeeland

Heel veel geld naar kernenergieonderzoek

In de miljoenennota valt een aantal dingen op; zo is er 218 miljoen euro beschikbaar van 2023-2028 voor onderzoek naar het langer openhouden van de huidige kerncentrale, voor onderzoek naar de twee nieuwe centrales en onderzoek naar de te ontwikkelen kleine centrales, de zogeheten SMR's.

20 miljoen euro extra voor Nieuwe Sluis

Opvallend is dat in de nota staat dat de Nieuwe Sluis bij Terneuzen dit jaar al wordt opgeleverd, terwijl al eerder duidelijk werd dat dit pas volgend jaar gebeurt. Toch wordt er voor volgend jaar ruim 20 miljoen euro extra gereserveerd voor het project. Dat komt omdat de bouw duurder uitvalt. Vanwege vertraging door corona wordt er 7,7 miljoen extra uitgetrokken. En er wordt een prijsbijstelling gedaan van 12,7 miljoen euro.
In totaal valt de Nieuwe Sluis ruim 240 miljoen euro duurder uit. Of dat betekent dat België opdraait voor de andere 220 miljoen euro is niet duidelijk.
Gedeputeerden
Gedeputeerden Van der Maas, Nielen en Van der Velde in Den Haag © Omroep Zeeland
De Zeeuwse overheden reageerden gezamenlijk met een persverklaring. Ze vragen daarin aandacht voor de financiële onzekerheid vanaf 2026, wanneer de gemeenten structureel minder geld krijgen uit Den Haag. "We hebben structureel financiën nodig vanuit het Rijk om de bestaanszekerheid voor de Zeeuwen te verbeteren", schrijven de overheden.

Maatwerk

Ook vragen ze om maatwerk als het gaat om regelgeving en de manier waarop zaken bekostigd worden in bijvoorbeeld het onderwijs. Zonder maatwerk voelt dat als beklemmend. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de Zeeuwse eilanden, het onderhoud aan de Zeelandbrug en het spoor Gent-Terneuzen. De Zeeuwse overheden besluiten hun reactie ferm: "De huidige begroting is beleidsarm en de verkiezingen komen eraan. Er zijn verwachtingen gewekt richting de Zeeuwse overheden die waargemaakt moeten worden."

Geld tekort voor droge voeten

De meest opvallende reactie kwam van deltacommissaris Peter Glas. Hij vreest dat er niet genoeg geld is gereserveerd voor de waterveiligheid. "Er moet veel werk verzet worden om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Het Deltaprogramma, waarin alle maatregelen worden opgesomd, vertoont nu al een tekort van 3,4 miljard euro tot 2050. Als dat tekort verder oploopt komt de uitvoering van noodzakelijke maatregelen in de knel", laat Glas weten. Volgens de deltacommissaris moeten de dijken versterkt worden en moet er water opgeslagen worden.