Vier Borselse dorpen kraken communicatie Economische Zaken af: 'Welke participatie?'

De dorpsraden van Borssele, 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp hebben een brief naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd. Daarin geven ze aan ontevreden te zijn met de manier waarop met hen gecommuniceerd wordt over de ingrijpende plannen voor het Sloegebied: 'De lijntjes moeten korter'.
Kerncentrale Borsele - foto opnieuw gedownload
Kerncentrale Borsele © ANP
De dorpsraden vinden dat er te veel vragen onbeantwoord blijven als het gaat om de komst van twee nieuwe kerncentrales, de bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale, de aanlanding van de wind-op-zee parken, de 380KV-hoogspanningslijnen en overlast van het Sloegebied.

Vrijblijvend en afstandelijk

"Het overleg tussen ministerie en Sloedorpen heeft een zeer vrijblijvend karakter en wordt niet genotuleerd. Ook worden er geen actiepunten bijgehouden", zo schrijven de dorpsraden in hun brief. "Op de inloopbijeenkomst op 13 juli kon men input leveren m.b.t. de vragen aan de bouwers. Van deze bijeenkomst is voor zover wij weten geen terugkoppeling gegeven." De dorpsraden achten de afstand tussen het ministerie en hen te groot en afstandelijk.
fietstocht tegen kerncentrales
De komst van nieuwe centrales roept ook verzet op. © Omroep Zeeland
De gemeente heeft de zogenoemde Borselse Voorwaarden groep in het leven geroepen. Daarin zitten 100 inwoners van Borsele die de voorwaarden voor de komst van twee kerncentrales mogen opstallen. Volgens de briefschrijvers betekent dit niet dat het ministerie de dorpen in de gemeente Borsele links moet laten liggen.

Omgevingsmanager

Zij pleiten voor een omgevingsmanager die vaak in het gebied aanwezig en aanspreekbaar is voor de dorpsraden en inwoners. "Zo kan het ministerie juist nu al beter inspelen op de leefwereld van de inwoners en hebben niet alleen de Sloedorpen, maar alle inwoners van de gemeente Borsele een aanspreekpunt." De dorpsraden eindigen de brief met een uitnodiging aan het ministerie om op korte termijn te komen praten.