Forse verliezen in kottervisserij, universiteit vreest voor toekomst

De kottervisserij draaide opnieuw een financieel zeer slecht eerste halfjaar. Het totale verlies komt naar schatting uit op 12 miljoen euro, volgens Wageningen University & Research. Vorig jaar was het verlies in diezelfde periode 19 miljoen euro.
Garnalenvisser
Garnalenvisser Breskens 29 © Leon Zinken
De hoogte van de brandstofprijzen is, net als vorige jaar, de voornaamste oorzaak van het verlies. Dit vormt met name voor vissers met grote schepen een probleem. Ook namen de kosten voor het onderhoud en de reparatie van schepen toe.
Vooral de garnalenvisserij heeft het zwaar. Er werden minder garnalen uit de Noordzee gehaald. De aanvoer liep dit halfjaar met 12 procent terug, terwijl de visprijzen daalden.

Onzekerheid

De situatie zorgt voor onzekerheid. Volgens de universiteit ontbreekt een toekomstperspectief om te investeren in duurzaamheid om zo de visserij weer rendabel te maken. Dit probleem speelt met name bij garnalenvissers. "Zij moeten aantoonbaar en binnen afzienbare tijd binnen de bepaalde stikstofnormen blijven om nog een vergunning vanuit de wet natuurbescherming te kunnen krijgen." Deze vergunning is nodig om te mogen vissen in zogeheten Natura-2000 gebieden zoals langs de Noordzeekust en in de Voordelta.
Veel viskotters hebben dit jaar niet meer gevist omdat het niet meer rendabel is. Dat vind de universiteit zorgelijk. "Het aandeel gevangen vis door Nederlandse vissers uit de Noordzee, neemt in hoog tempo af." Om dit op te vangen wordt er steeds meer vis uit buitenland gehaald.

Problemen in de garnalenvisserij

Aan het begin van dit jaar waren er al problemen in de garnalenvisserij omdat milieuclubs juridische stappen namen tegen garnalenvissers. Kotters zouden verouderde motoren hebben die te veel stikstof uitstootten. Ook zou er te veel bijvangst zijn en de grond zou worden omgewoeld door visnetten. Ook was er sprake van een verbod op bodemberoerende visserij. De Provincie Zeeland riep op om dit verbod in de Voordelta uit te stellen.