Subsidie om boerenbedrijven klaar voor de toekomst te maken

De provincie verleent een subsidie van 25.000 euro voor een project waarbij boeren geholpen worden om hun bedrijf duurzaam en klaar voor de toekomst te maken. De naam van het project is: De Nieuwe Boerenfamilie.
Koeien, koeienstal, veehouderij
Agrarische bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidie © Wilco Verhage
Het initiatief ondersteunt boeren op verschillende manieren. Het wil de verbinding leggen tussen boer, burger, bedrijfsleven en overheid, met als doel om boeren vlot te laten innoveren. Zo moet de Nederlandse landbouw sneller toekomstbestendig worden.

Provinciaal beleid

De subsidie past bij het provinciaal beleid om te werken aan landbouw die vol te houden is. In dit beleid worden initiatieven ondersteund die perspectief bieden voor de agrarische sector.
Volgens gedeputeerde Arno Vael is het belangrijk boeren te ondersteunen bij de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van hun bedrijf. "We moeten het samen doen. Om ook de Zeeuwse boeren verder te helpen, ondersteunen we dit initiatief van harte."

Zeeuwse deelnemers

Al eerder begeleidde De Nieuwe Boerenfamilie Zeeuwse boeren. Ronnie Francke uit Grijpskerke is daar een voorbeeld van. Hij heeft een varkenshouderij- en akkerbouwbedrijf. Groei is niet de sleutel in zijn toekomstvisie. Hij wil zijn bedrijf inrichten op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn. Zijn plan is om zorg, recreatie en de omgeving te verwelkomen op de boerderij.