Tientallen miljoenen voor Zeeuwse havengebieden en omgeving

Een snelbus tussen Gent en Terneuzen, geld naar cultuursector en nieuwe recreatiegebieden. Met het zetten van handtekeningen werd vandaag 30 miljoen euro vanuit Den Haag beschikbaar om deze plannen mogelijk te maken. Daarbovenop komt nog eens 50 miljoen van provincie, gemeenten en bedrijfsleven voor het verbeteren van de leefomgeving, het aantrekken van talent voor de arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van Vlissingen, Borsele, en van Terneuzen tot aan Gent.
Kaartje NSPD
Het North Sea Port District waar het geld voor bedoeld is © Omroep Zeeland
Het is de derde keer dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor een zogenoemde regiodeal. Al eerder kregen Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen in het bijzonder geld voor verbetering van de regio. Met de kreet 'Zeeuwen zelf aan zet' onder meer het Bevrijdingsmuseum en het Banjaardstrand op Noord-Beveland kregen geld, net als verschillende projecten in Terneuzen.
Dit keer is het geld voor het zogenoemde North Sea Port District. Er wordt ingezet op drie speerpunten: het versterken van de gezonde leefomgeving, het aantrekken van talent en het vergroten van de bereikbaarheid.
Dat laat zich vertalen in onder andere het aanleggen van koppelingsgebieden, bufferzones tussen het havengebied en de leefomgeving waar gerecreëerd en gesport kan worden, bij Sluiskil, 's-Heerenhoek en Vlissingen. Daarnaast wordt er geld in cultuur gestopt om het aantrekkelijker te maken voor 'talent' dat hier wil komen wonen en werken.

Snelbus Gent-Terneuzen

Ten slotte wordt er geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied. Net als in de rest van Zeeland komen er zogenoemde hubs voor bussen waarvandaan er via regiotaxi's en andere vervoersvormen gereisd kan worden. Er is een proefproject waarbij studenten met hun OV-kaart alle openbare vervoersmiddelen mogen gebruiken, en er komt een proef met snelbusvervoer tussen Gent en Terneuzen.