Gemeente Terneuzen voorlopig financieel gezond, maar of dat zo blijft...

De gemeente Terneuzen heeft een sluitende begroting voor 2024 afgeleverd. De meerjarenbegroting laat echter rode cijfers zien vanaf 2026. Toch kijkt wethouder Frank van Hulle met een positieve blik richting de financiële toekomst: "Wij hebben een realistische begroting gemaakt. Die laat weliswaar zien dat we vanaf 2026 tekort komen. maar we gaan er vanuit dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt en voldoende richting de gemeenten overdraagt."
Compilatiefoto gemeentehuis Terneuzen met geld
De gemeente Terneuzen houdt aan 2019 ruim zes miljoen euro over © Marcel Oele uit Terneuzen
Het is lang geleden dat er rode cijfers te zien waren in de begroting van de gemeente Terneuzen. Dat deze nu wel te zien zijn, ziet wethouder Van Hulle als een signaal naar het Rijk: "Bepaalde opgaven die ze bij ons als gemeente neerleggen, zullen ze ook met de juiste financiën moeten onderbouwen. Dat is nu niet het geval."
Volgens de wethouder wordt deze boodschap breed gedragen: "Over heel Nederland hebben gemeenten gezegd dat ze zullen laten zien wat het huidige beleid betekent op de begroting na 2026." Daarbij is de boodschap aan het Rijk duidelijk: "Neem uw verantwoordelijkheid", aldus wethouder Van Hulle.

Weinig invloed op eigen financiën

Daarmee lijkt de wethouder zijn eigen verantwoordelijkheid te willen ontlopen. De realiteit laat echter zien dat een gemeente minder invloed heeft op de eigen financiën dan vaak wordt gedacht: "Wij zouden ook graag meer invloed hebben", aldus Van Hulle. "Daarvoor is echter een verandering nodig van het belastingstelsel."
Zolang dat niet het geval is, is de gemeente afhankelijk van het zogenaamde gemeentefonds: "Dat is meer dan 60 procent van onze begroting. We hebben dus maar invloed op de overige 40 procent." Door deze verdeling vindt de wethouder het niet meer dan logisch dat het Rijk de financiële tekorten aanvult: "Ik vind niet dat wij 100 procent verantwoordelijkheid dragen, terwijl we maar op 40 procent invloed hebben."

Landelijke politiek

De recente ontwikkelingen binnen de landelijke politiek kunnen daarbij gunstig uitpakken, volgens de wethouder. Dit komt met name door de opkomst van partijen als de BBB en het Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt: "Je merkt dat zij zich inzetten voor de regio en de leefbaarheid van het platteland. Je merkt dat andere partijen deze boodschap langzaam beginnen over te nemen." Dat dit geen garanties geeft voor de toekomst weet een politicus als Van Hulle ook: "Het zal moeten blijken of ze hun verhalen kunnen waarmaken."