'Garnalenvisserij heeft negatief effect op ecosysteem', blijkt uit nieuw onderzoek

De garnalenvisserij heeft een negatief effect op het ecosysteem door bodemberoering, bijvangsten en verstoring. Vooral bij slibrijke bodems levert de visserij problemen op. Dat concluderen Wageningen Marine Research en de Waddenacademie in een rapport.
Garnalenvissen
Garnalenvissen © ANP
Vooral dieren die in de zeebodem leven hebben last van garnalenvisserij. Zo is er minder jonge schol te vinden, door de bijvangst van de visserij. Ook verspreiden zwarte zee-eenden zich moeilijker.
Onderzoekers uit Nederland en Vlaanderen concluderen dat de huidige visserij ook zorgt voor kleinere garnalen. Daar is echter wel een oplossing voor: minder vissen. Volgens de onderzoekers leidt dit op de langere termijn ook tot meer vangst.

Natura2000

Het onderzoek komt een paar dagen nadat minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof besloot dat garnalenvissers nog tot 31 december 2024 zonder vergunning in Natura2000 gebieden mogen vissen op basis van de Wet natuurbescherming. De reden dat dit gedoogd wordt komt onder meer door de lange lever- en installatietijden van de katalysatoren die de stikstofuitstoot verminderen.
Het gedoogbeleid vervalt zodra de minister heeft besloten over de vergunningaanvragen.