Eerste asielzoekers volgende maand in Hotel Goes, er moeten er binnen vijf jaar 450 komen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) brengt de komende vijf jaar 450 asielzoekers onder in het huidige Hotel Goes, dat vanaf volgende maand volledig wordt ingericht als azc. De eerste groep, tachtig alleenstaande minderjarige jongeren, neemt per oktober intrek in het gebouw. De overige plaatsen worden vanaf december vervuld, als de gemeenteraad instemt met het plan, zegt waarnemend burgemeester Marcel Fränzel.
Van der Valk Goes
Hotel van der Valk Goes © Omroep Zeeland
Het hotelgebouw kwam vorige week in beeld als mogelijke locatie voor asielopvang. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw volgende maand definitief de deuren sluit voor de hotelgasten. Dinsdag is het Goese college akkoord gegaan met het verzoek van het COA 450 vluchtelingen zonder verblijfsstatus in Hotel Goes onder te brengen. Het gaat om 350 reguliere opvangplaatsen plus 100 extra plaatsen als buffer.

Nijpend

"We hebben besloten akkoord te gaan met het benutten de volledige capaciteit van 450 bedden", aldus Fränzel. "De situatie is dermate nijpend dat we als gemeente hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen." Daarmee komt Goes ook tegemoet aan de oproep aan de Nederlandse gemeenten van het kabinet, afgelopen vrijdag, om ruimhartig om te gaan met opvang. De burgemeester spreekt van een 'azc light', omdat het van tijdelijke aard is. Hotelketen Van der Valk heeft vergevorderde plannen voor een nieuwe hoteltoren naast het huidige pand.

Jaarlijks bekijken

Goes bekijkt per half jaar of ze de honderd extra plaatsen wil benutten. "Dat hangt ook af van hoe de overige gemeenten in de regio asielzoekers opvangen", benadrukt de burgemeester. De huidige opvang in de Zeelandhallen sluit per 1 januari. "De Goese gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat ze een meer structurele opvang wil", merkt Fränzel op.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Goes moet nog formeel instemmen, de raadsbehandeling is in november. Met de opvang van de jongeren neemt het college al een voorschot op het raadsbesluit. Fränzel heeft de verwachting dat de raad met een meerderheid instemt met de asielopvang. De nieuwe locatie ligt niet in een woonwijk en ligt niet ver van de Zeelandhallen af. Daarnaast komt er een gedegen veiligheidsplan.
Sociaal-maatschappelijke problemen zijn niet te verwachten, zo merkt Fränzel op: "Met de huidige groep in de Zeelandhallen hebben we ook nauwelijks moeilijkheden gehad." Binnen het college is ook eensgezindheid over de keuze. Het vertrek van wethouder Vermeulen, vorige week, heeft geen enkel verband met de asielopvang, benadrukt de burgemeester. "Ik weet bijna zeker dat ook hij zou hebben ingestemd met het collegevoorstel."

Gevarieerde samenstelling

Ook komen er niet uitsluitend alleenstaande mannen naar de opvang, zegt de burgemeester. "Eén van de voorwaarden die we aan het COA stellen, is een meer gevarieerde samenstelling." Ook komt er een strikt onderscheid tussen de opvang van volwassenen en minderjarigen, zowel wat betreft begeleiding als huisvesting.
Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.