Geld voor erfgoed, innovatie, platteland en mobiliteit, maar de Provincie rekent op hulp uit Den Haag

Met extra geld voor erfgoed, mobiliteit, het platteland en innovatie is de stempel van het nieuwe provinciebestuur duidelijk gezet. Vandaag presenteerden Gedeputeerde Staten de begroting voor de Provincie Zeeland voor komend jaar. Daarin wordt voornamelijk bekend gemaakt waar extra geld voor wordt uitgetrokken, bovenop de bestaande budgetten.
Landbouwroute Poortvliet
Natuur en landbouw krijgen extra geld © Provincie Zeeland
'Met Zeeland, voor Zeeland!' is de slogan van het provinciebestuur dat in juni aantrad. Wat dat financieel betekent, wordt vandaag duidelijk in de najaarsnota. Zo wordt er twee miljoen extra uitgetrokken voor de staat van het Zeeuwse erfgoed. Daar maakten de SGP en het CDA zich voor de verkiezingen hard voor. Denk aan monumentale huizen, oude boerderijen en beeldbepalende molens. Die twee miljoen extra is nodig omdat de staat van het erfgoed in onze provincie achterloopt op de rest van het land.

Meer geld voor milieuhandhaving

Dan komt er meer geld beschikbaar voor de milieutaken van de provincie. De naleving van milieuwetten op het gebied van onder andere lucht, bodem en geluid wordt steeds belangrijker. Die wordt uitgevoerd door DCMR (de milieudienst Rijnmond) en de RUD, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. Die kampen al langere tijd met een tekort aan menskracht. Voor deze handhavingstaken komt dit jaar nog ruim twee ton extra beschikbaar en de komende jaren bijna 1,2 miljoen.
Inkomsten Provincie Zeeland:
- Provinciefonds (geld van het Rijk) 160 miljoen
- Aanspreken reserves 70 miljoen
- Motorrijtuigenbelasting 44 miljoen
- Diverse andere inkomsten 30 miljoen
- Dividend 17 miljoen
Totaal: 320 miljoen
Uitgaven Provincie Zeeland:
- Programma's (o.a. mobiliteit, bestuur, ondernemend Zeeland) 202 miljoen
- Terug storten in reserves 64 miljoen
- Overhead en algemene dekkingsmiddelen 39,5 miljoen
- Grote projecten ( Natuurpakket Westerschelde, Waterdunen) 12 miljoen
- Platteland en stikstof 2,5 miljoen
Totaal: 320 miljoen
Inkomsten Provincie Zeeland 2024
Inkomsten Provincie Zeeland 2024 © Provincie Zeeland
Voor de stikstofplannen van de provincie wordt volgend jaar een hele nieuwe uitvoeringsorganisatie opgetuigd. Kosten 1 miljoen euro, die het Rijk uiteindelijk betaalt. Voor het versterken van de natuur buiten de natuurgebieden en de landbouw trekt Zeeland in totaal de komende jaren zeven ton extra uit.
Dan draagt Zeeland bij aan de regiodeal voor het North Sea Port District. Het Rijk investeert 30 miljoen euro in een gezonde leefomgeving en voorziening in de gebieden rond de Zeeuwse havens in Vlissingen, Borssele en Terneuzen. Zeeland betaalt daaraan 2,5 miljoen euro mee.
Uitgaven Provincie Zeeland 2024
Uitgaven Provincie Zeeland 2024 © Provincie Zeeland

Geld uit Den Haag

Het openbaar vervoer in Zeeland gaat op de schop. Minder vaste tijden en trajecten en meer op maat. Per 2025 moet dat nieuwe OV-vervoer zijn gerealiseerd. Dit jaar betekent dat een extra investering van 150 duizend euro, maar volgend jaar loopt dat op tot 1 miljoen en in 2025 wordt het bedrag 1,5 miljoen euro. De provincie zegt daarbij wel te verwachten dat het kabinet ruimschoots bij zal springen omdat openbaar vervoer in landelijk gebied lastiger rond te krijgen is dan in de Randstad.
Wat verder opvalt is een hoog bedrag voor wat heet de cofinanciering woningbouwimpuls, zeg maar het meebetalen van de provincie aan de plannen van gemeenten voor het bouwen van huizen. Daar is vierhonderdduizend euro voor uitgetrokken. Voor innovatieve starters in Zeeland is zeven ton gereserveerd en het extra geld voor faunaschade is verhoogd van 530.000 naar 587.000 euro.